prima_pagina

Ultima actualizare: 09.01.2017

MIȘCARE PERSONAL DIDACTIC – 2017-2018

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARA ȘI PROFESIONALĂ

PROGRAM

  • LUNI-JOI: 08.00-16.00
  • VINERI: 08.00-14.00

CONTACT:

  • TELEFON/FAX: 031.405.31.15

EVALUARERA PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR.

Stimaţi părinţi/tutori legali,

În vederea evaluării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anulșcolar 2015-2016 NU este necesară programarea prealabilă.

Activitatea de evaluare se desfășoară la sediul CMBRAE de Luni până Joi între orele 10.00-14.00

Apel selectie profesori in grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii.

Descarca:

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala este unitate conexa a invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, coordonata metodologic de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

Citeste mai mult…
VALORILE NOASTRE
  • Servicii in folosul educatiei si comunitatii.

  • Punerea nevoilor copilului pe primul plan in învatare si comunicare / exprimare.

  • Dezvoltarea personala si integrare socio – profesionala a elevilor.

  • Difuzarea cunostintelor si experientei privind managementul succesului.

  • Acceptarea diferentelor individuale.

  • Comunicarea deschisa si asertiva.

SARCINILE NOASTRE

Componenta sociala a scolii capata in actuala etapa o importanta deosebita. In procesul realizarii obiectivelor UE si strategiei de dezvoltare a învatamântului, CMBRAE are un rol foarte important. Intreaga activitate a CMBRAE se afla sub semnul asigurarii calitatii serviciilor de orientare si consiliere a carierei si accesului neîngradit al elevilor, parintilor si profesorilor la acestea.
Cresterea nivelului de integrare scolara si sociala a copiilor.

RESURSELE NOASTRE

Realizarea programelor si activitatilor de consiliere si asistenta care sa satisfaca la un nivel calitativ înalt cererea din comunitatea scolara este posibila doar prin realizarea unui management performant al resurselor.

VIZIUNEA NOASTRA

CMBRAE este o organizatie educațională orientată spre excelență, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea și competența personalului didactic, calități impuse atât de domeniul de asistență psihopedagogică și logopedică, cât și de competențele obținute de numeroasele formări profesionale. Este o instituție cu o evoluție ascendentă, modelată de personalități puternice.

Centrul Municipiului București de Asistență Psihopedagogică
Centrul Logopedic Interșcolar
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
De serviciile CMBRAE beneficiază:

a) copii, elevi si tineri;
b) parintii sau apartinatorii legali ai copiilor;
c) personalul angajat in unitatile de invatamant sau in alte institutii care actioneaza in domeniul problematicii copiilor;
d) membri ai comunitatii locale.

Află mai multe …

CMBRAE dezvoltă următoarele servicii:

a) servicii de asistenta psihopedagogica …
b) servicii de terapii logopedice…
c) servicii de evaluare, orientare/reorientare …
d) servicii de mediere scolara…

Află mai multe…
MECS
Casa Corpului  Didactic Bucuresti
ISMB