OMEN Nr. 3104/2013

ORDIN Nr.3104
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind  mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012

Descarca: