CALENDARUL mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014

Extras din OMECTS 6239/2012, completat si modificat cu OMEN 3104/2013: ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 19 la metodologie)  CALENDARUL mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014 8. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar: d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor…

OMEN Nr. 3104/2013

ORDIN Nr.3104
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind  mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.239/2012

Descarca:

Proiect ID 63906 – Anunt atribuire contract servicii transport, cazare si catering

1. INVITATIE DE PARTICIPARE CENTRUL  MUNICIPIULUI BUCURESTI DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA (CMBRAE) cu sediul in str. Heliade intre Vii, nr.36 sector 2, vă invită să participaţi la procedura desolicitare de oferte în vederea atribuirii contractului  pentru achizitia de servicii de cazare la hotel, de transport persoane si de catering,  în cadrul proiectului ” Consilieri…