CALENDARUL mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014

Extras din OMECTS 6239/2012, completat si modificat cu OMEN 3104/2013: ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 19 la metodologie)  CALENDARUL mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014 8. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar: d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor…

Details

Gradatii de merit 2013

[one_half]

Am publicat pagina GRADATII DE MERIT !

In aceasta pagina gasiti:

  1. Actele normative cu privire la Metodologia si criteriile de acordate a gradatiilor de merit in invatamantul preuniversitar
  2. Grilele cu criteriile de evaluare pentru profesorii consilieri si pentru profesorii logopezi

[/one_half]