Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr.2: “Corelaţia învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Cererea de propuneri de proiecte nr.90 “Învaţă o meserie”
Cererea de propuneri de proiecte nr.90 “Învaţă o meserie”

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din anii terminali de liceu, aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite acestora şi prin eficientizarea stagiilor de practică, creându-se premisele unei mai bune inserţii a absolvenţilor de învăţământul preuniversitar pe piaţa muncii.

ANUL 1 de implementare
Activitati:
1. Conferinta de lansare a proiectului: 12.08.2010, Locatie: Bucuresti
2. “Schimburi de experienţă intrregionale şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică”, Locatii: Bucuresti (26-28.02.2011) si Calarasi (16-18.03.2011)

ANUL 2 de implementare

Activitate: “Schimburi de experienţă intrregionale şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică”.
Locatie: Sinaia 02-04.03.2012

ANUL 3 de implementare

Activitate: “Schimburi de experienţă intrregionale şi diseminare de bune practici privind stagiile de pregătire practică”
Locatie: Sinaia 29-31.03.2013 si 26-28.04.2013

Proiect ID 64159 „Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu”

Proiect ID 63840 „Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii”