Update: 14.05.2020

Buna ziua,
Speram ca mesajul nostru sa va gaseasca in primul rand sanatosi.
Dupa cum era prevazut in Regulamentul concursului din cadrul Proiectului Regional Caracterul (conform  OMEC 5597/16.12.2019, pozitia 421), lucrarile elevilor trebuiau trimise pana la data de 24 mai, la CMBRAE.
Avand in vedere starea de urgenta declarata pe teritoriul tarii nostre, vom prelungi trimiterea acestora pana la data de 31 mai 2020.
Va rugam sa trimiteti scanate sau fotografiate lucrarile, avand si datele de identificare cerute: numele si prenumele elevului, unitatea de invatamant, profesorul coordonator, sectiunea la care participa, pe adresa de email pistol_mada@yahoo.com si manuelaccazan@gmail.com . (pe ambele adrese,nu doar pe una din ele)
Jurizarea acestora se va efectua in data de 4 iunie.
Diplomele vor fi oferite ca si in anii precedenti, pe email.
Va multumim pentru participare si pentru implicarea dumneavoastra!
Madalina Radu si Manuela Cazan

Update: 14.01.2020

PROIECT EDUCAŢIONAL  „CARACTERUL”

An școlar 2019-2020, inclus în CAERI conform OMEC Nr. 5597 din 16.12.2019 la poziția nr. 421

Calendar CAERI 2020 - extras (172 downloads)

COORDONATORI:

 • Centrul Municipiului Bucureṣti de Resurse ṣi Asistenţă Educaţională, reprezentat prin director Stănculescu Florina Aurelia
 • Centrul Municipiului Bucureṣti de Asistenţă Psihopedagogică, reprezentat prin coordonator Florea Robert Florin

ORGANIZATORI:

 • CMBRAE
 • CMBAP
 • ISMB
 • CJRAE
 • Directorii unităților de învățământ
 • Consilieri școlari
PARTENERI:

 •  CJRAE, cu care se vor semna acorduri de parteneriat
 • Unitățile de învățământ cu care se vor semna acorduri de parteneriat
BENEFICIARII:

 • elevi,
 • părinți,
 • cadre didactice

ARGUMENT:

In mediul școlar se formeazăși se dezvoltă o serie de conduite pozitive în majoritatea lor, dar și negative. Conduitele pozitive sunt stimulate, întărite, promovate în toate împrejurările prin mijloace educative, iar comportamentele negative, necooperante sunt modificate prin antrenarea elevilor în activități interactive de formare.

Studii recente în domeniul educației arată că interesul tinerilor pentru activitate într-o societate a cunoașterii îi poate deturna pe aceștia de la interesul pentru formarea caracterului, de la ințelegerea necesității însușirii normelor morale și eticii.

Beneficiile construirii caracterului sunt: relaţii colegiale îmbunătăţite, mediu de învăţare pozitiv, școli mai sigure, familii mai puternice, comunităţi mai bune. Acest proiect are ca scop promovarea educării și modelării caracterului elevilor.                            

 Prin structura proiectului se intenționeazăpromovarea educării și modelării caracterului elevilor, dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter și anume: să fie atenți, ascultători, ordonați, sinceri, recunoscători, să ierte și să ceară iertare. Proiectul se va finaliza prin concursul ”Visul meu”.

Descarca:  Proiect educational CARACTERUL - 2019 (528 downloads)