• Proiect Educational
 • 2023-2024

Formular concurs CARACTERUL – etapa județeană IN LUCRU

Formular concurs CARACTERUL – etapa regională IN LUCRU

COORDONATORI:

 • Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala
 • Centrul Municipiului Bucuresti de Asistenta Psihopedagogica

ORGANIZATORI:

 • CMBRAE
 • CMBAP
 • ISMB
 • CJRAE
 • Directorii unităților de învățământ
 • Consilieri școlari

PARTENERI:

 • CJRAE, cu care se vor semna acorduri de parteneriat
 • Unitățile de învățământ cu care se vor semna acorduri de parteneriat

BENEFICIARII:

 • elevi
 • părinți
 • cadre didactice

ARGUMENT:

In mediul școlar se formeazăși se dezvoltă o serie de conduite pozitive în majoritatea lor, dar și negative. Conduitele pozitive sunt stimulate, întărite, promovate în toate împrejurările prin mijloace educative, iar comportamentele negative, necooperante sunt modificate prin antrenarea elevilor în activități interactive de formare.

Studii recente în domeniul educației arată că interesul tinerilor pentru activitate într-o societate a cunoașterii îi poate deturna pe aceștia de la interesul pentru formarea caracterului, de la ințelegerea necesității însușirii normelor morale și eticii.

Beneficiile construirii caracterului sunt: relaţii colegiale îmbunătăţite, mediu de învăţare pozitiv, școli mai sigure, familii mai puternice, comunităţi mai bune. Acest proiect are ca scop promovarea educării și modelării caracterului elevilor.                            

 Prin structura proiectului se intenționeazăpromovarea educării și modelării caracterului elevilor, dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter și anume: să fie atenți, ascultători, ordonați, sinceri, recunoscători, să ierte și să ceară iertare. Proiectul se va finaliza prin concursul ”Visul meu”.

 • Proiect Caracterul 2022-2023
 • Proiect Caracterul 2021-2022
 • Proiect Caracterul 2020-2021
 • Proiect Caracterul 2019-2020