POSDRU/190/1.1/S/156971 - „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”

Publicat la: 10/26/2015

COMUNICAT DE PRESĂ

privind lansarea proiectului Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”
Bucureşti, 29 septembrie 2015

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi POWER NET CONSULTING   implementează, începând cu luna septembrie 2015, proiectul „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”.

Proiectul are o perioadă de implementare de 5 luni, o valoare totală eligibilă estimată de 3.334.320,52 lei şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: „Investeşte în oameni!, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Obiectivul general al proiectului – Dezvoltarea competenţelor cheie pentru un grup ţintă de 15100 elevi din clasele primare, gimnaziale şi liceale, la nivelul judeţului Ilfov, şi promovarea dezvoltării durabile şi responsabilităţii în gestionarea resurselor naturale şi eficientizarea consumului de energie, prin organizarea concursului judeţean ECO ALERT!

Grupul ţintă este format din 15100 de elevi din reţeaua şcolară a judeţului Ilfov.

Indicatori:

  • Numarul unitatilor scolare sprijinite – 55
  • Numar de persoane care beneficiaza de servicii de orientare/consiliere – învatamânt preuniversitar – 5050
  • Numar de participanţi la alte servicii de educaţie (educaţie extracurriculara, TIC, pilotari de servicii noi etc.) – învaţământ preuniversitar – 15100
  • Ponderea elevilor care si-au îmbunatatit performantele scolare ca urmare a serviciilor de rientare/consiliere – învatamânt preuniversitar – 75 %

Proiectul, în ansamblul său, facilitează dezvo tarea de competenţe specifice şi implicit validarea acestora prin intermediul unor instrumente integrate, inovative la nivel judeţean. Implementarea CDS-ului ECO ALERT! nu se

limiteaza la orizontul de timp alocat proiectului ci se continuă pe tot parcursul anului scolar 2015-2016. Activităţile de consiliere isi orientare sunt de asemenea integrate într-un lanţ valoric structurat în mod unitar şi pe principii de

complementaritate. Proiectul creează un efect pozitiv pe termen mediu şi lung în rândul grupului ţintă prin intermediul instrumentelor inovative de dezvoltare a competenţelor specifice şi validare a acestora. CDS-ul ECO ALERT! şi concursul judeţean vor fi incluse în oferta educatională judeţeană a a următorilor ani şcolari ca elemente de sustenabilitate.

Manager,

Coca CODREANU

Coordonator comunicare şi promovare,

Camelia CHELU

Sedinta de informare la sediul beneficiarului, ISJ Ilfov- 14.10.2015

CONFERINTA DE LANSARE A PROIECTULUI – 29.09.2016, Sediul ISJ ILFOV

CE ESTE PROIECTUL ECO ALERT?

Proiectul Validarea competentelor cheie ale elevilor din judetul Ilfov prin participarea la concursul judetean ECO ALERT!”, ID 156971 are ca obiectiv central dezvoltarea competentelor cheie pentru un grup de 15100 elevi din clasele primare, gimnaziale si liceale de la nivelul judetului Ilfov si promovarea dezvoltarii durabile si a responsabilitatii in gestionarea resurselor naturale, eficientizarea consumului de energie, prin organizarea concursului judetean ECO ALERT!. Proiectul, in ansamblul sau, faciliteaza dezvoltarea de competente specifice si implicit validarea acestora prin intermediul unor instrumente integrate, inovative la nivel judetean.

Ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in ultimii ani atat la examenele de evaluare nationala cat si la cele de bacalaureat, este evidenta necesitatea dezvoltarii unor activitati de consiliere care sa permita elevilor o imbunatatire comportamentului si a performantelor scolare. De asemenea studiile anuale efectuate in legatura cu frecventa elevilor, efectuate la nivelul judetului, propun ca masura remediala, imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere furnizate in unitatile scolare. Din pacate aceste servicii au fost furnizate cu precadere elevilor din anii terminali din invatamantul profesional si tehnic si mai putin elevilor din gimnaziu si din liceele teoretice si vocationale si s-au bazat pe intelegerea mecanismelor pietei muncii in stransa legatura cu resurse, interese, caracteristici si mai putin pe abilitati, aptitudini personale, pregatire pentru viata.

Obiectivul specific ce vizeaza activitatile de consiliere si orientare scolara din proiectul „Validarea competentelor cheie ale elevilor din judetul Ilfov prin participarea la concursul judetean ECO ALERT!”, ID 156971, este urmatorul:

  • OS2-Cresterea calitatii serviciilor de consiliere si orientare scolara in scopul imbunatatirii performantelor scolare ale celor 5050 de elevi participanti, din aproximativ 55 de unitati de invatamant preuniversitar, din judetul Ilfov, prin dezvoltarea competentelor personale, interpersonale, sociale si civice pentru un viitor profesional mai bun, cu atentie deosebita pentru elevii din mediul rural, a celor provenind din comunitatea roma si pentru alte grupuri vulnerabile.

In cadrul acestui proiect, o echipa de 25 Expert consiliere, consilieri scolari de la CMBRAE, vor activa ca specialisti pentru cresterea motivatiei pentru invatare a elevilor din grupul tinta al proiectului. Proiectul dezvolta, prin metodologii specifice, instrumente de consiliere (fise de lucru) ce se constituie in portofolii individuale ale elevilor, ce antreneaza abilitati si competente cu rolul cresterii motivatiei pentru invatare si a cresterii performantelor scolare.

BENEFICIAR

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV

www.isjilfov.ro

PARTENER 1

CENTRUL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA

www.cmbrae.ro/2017

PARTENER 2

POWERNET CONSULTING

www.power.ro