• Să înțelegem educația incluzivă!

CJRAE Gorj desfășoară în acest an școlar cea de-a doua ediție interjudețeană a proiectului ”Să înțelegem educația incluzivă!” 

 

Acest proiect se adresează elevilor de nivel primar, gimnazial și liceal, cadrelor didactice și părinților având ca scop informarea, sensibilizarea şi conştientizarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor cu privire la educația incluzivă, oferind servicii educaționale specifice, venind în întâmpinarea nevoilor de învăţare şi de participare a tuturor elevilor, la toate activităţile, în vederea evitării excluderii și / sau marginalizării și pentru  respectarea drepturilor omului și a șanselor egale la educație.