JOBLAND – Teaching skills and resources for improving career learning at schools

Project 2018-1-RO01-KA201-049235

1 Octombrie 2018- 30 Septembrie 2021

CMBRAE este lider al acestui proiect, cu durată de 24 luni, în perioada 2018-2020.

9 PARTENERI din 6 țări europene: Italia, România, Danemarca, Anglia, Turcia și Spania

 • CMBRAE (P1 – RO)
 • ISE (P2 – RO)
 • Universitatea din Florența (P3- IT)
 • Centro Studi Pluriversum (P4- IT)
 • Maniago School (P5- IT)
 • VIA University College (P6- DK)
 • Cascaid (P7- UK)
 • DEP Institut  (P8 – ES)
 • Ozel Bilkent Ortaokulu (P9- TK)

CARE ESTE SCOPUL PROIECTULUI? 

Scopul principal al proiectului este contribuția la crearea unui set de resurse inovatoare, în domeniul consilierii și orientării copiilor cu vârste între 6-11 ani, pentru reducerea abandonului școlar, facilitând proiecții motivatoare pentru viitoarea carieră.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 1. Dezvoltarea de resurse și modele pentru îmbunătățirea procesului de consiliere a carierei în școlile din Europa.
 2. Reducerea abandonului școlar timpuriu în țările europene.
 3. Promovarea relațiilor dintre diferiții actori implicați în consiliere și orientarea carierei, la nivel local, național și european.

CE VA DEZVOLTA PROIECTUL?

Cele 6 produse intelectuale:

1. CAREER MANAGEMENT SKILLS – O cercetare multinațională despre consilierea carierei în școala primară, în cele 6 țări europene (rezultat: un e-book 115 pagini, în 6 limbi)

IO1-Cercetare_Jobland-RO            

2. CAREER TEACHING – Teaching and guidance skills for improving career learning at school- o curriculă pentru profesori și practicieni, pe tema consilierii carierei la nivelul primar (câte doi profesori/consilieri din partea fiecărui partener vor beneficia de aplicarea acestei curricule în cadrul unui curs desfășurat la Universitatea din Florența)

IO2-Curricula pentru profesori-EN

3. DESIGN MY FUTURE – Career Learning Units and Videotutorials -18 modele de activități de consiliere a carierei inclusiv videotutoriale, ce vor fi dezvoltate și testate în 80 școli din cele 6 țări. 

IO3-Unitati de invatare-invatamant primar

IO3-Videotutoriale link: https://www.joblandproject.eu/category/unit/ 

4. JOBLAND – Exploring careers – Educational game for schools- un joc/aplicatie de consiliere a carierei, ce va fi dezvoltat si pilotat în cadrul proiectului.             

IO4_Card Game in Spanish

IO4_Card Game in Catalan

Card game – English

IO4_Joc de cariera_Card game-RO  

IO4-Joc virtual link:  https://www.joblandproject.eu/4-jobland-an-educational-game/       

IO4-Harti pentru jocul virtual                                   

5. CAREER LEARNING AT SCHOOL – un ghid pentru profesori/consilieri-128 pagini, in 6 limbi străine, cuprinzând repere teoretice și practice pentru dezvoltarea activităților de consiliere a carierei la elevii de 6-11 ani. 

IO5-Handbook Jobland

6. JOBLAND DAY – webinar- ce cuprinde intervenții online în același timp ale celor 9 parteneri /activitati/work-shopuri/prezentari, cu rol de diseminare si promovare a proiectului în țările partenere.

IO6_Webinar Romania

IO6_Webinar Romania link: https://www.joblandproject.eu/resources/

INTERVIURI JOBLAND 

1. Ana Maria Oancea, expert proiecte europene

2. Mirela Moaghen si Camelia Ion, prof.consilieri școlari

3. Interviuri Jobland in limba engleza
Camelia Ion, prof consilier școlar