• STRengthen social and Emotional competeNce of Guidance pracTitioners
 • Strategic partnership in the field of VET Vocational education and training KA202
 • PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198

STRENGTh este un proiect Erasmus + care are ca scop dezvoltarea competențelor sociale și emoționale ale practicienilor în consilierea carierei.

Competențele sociale și emoționale sunt abilități de o importanță deosebită pentru orientarea și consilierea carierei, deoarece permit practicienilor să abordeze diverse provocări într-un mod empatic și eficient.

Prin activitățile sale, Proiectul STRENGTh se referă la capacitatea consilierilor de a promova incluziunea socială a clienților lor. CMBRAE este coordonatorul acestui proiect ce se derulează în perioada 2019-2022.

Strategic partnership in the field of VET Vocational education and training KA202

Parteneri: 

  • CMBRAE, RO
  • Studio Risorse, IT
  • ISON Psychometrica, GR
  • CNPEE, RO
  • União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, PT
  • HAMK, FI
  • HdBA, The University of Applied Labour Studies, DE
  • NICE, NE

Proiectul STRENGTh își propune să ofere soluții concrete pentru pregătirea unei noi generații de practicieni în orientare si consiliere. Acest scop va fi atins prin următoarele obiective:

 • Cercetarea și analiza factorilor inteligenței sociale pentru definirea și clarificarea conceptului
 • Explorarea metodologiilor de instruire ce pot fi adaptate în pregătirea practicienilor în orientare și consiliere
 • Dezvoltarea de metode și instrumente inovatoare care să permită eficiența practicienilor în orientarea carierei
 • Testarea unui program de învățare pentru practicienii consilieri din diferite țări, pentru a-i sprijini în dobândirea și îmbunătățirea abilităților sociale.

REZULTATE AȘTEPTATE – INTELECTUAL OUTPUTS

Proiectul STRENGTh este un proiect Erasmus + care are ca scop dezvoltarea competențelor sociale și emoționale ale practicienilor în consilierea carierei.

1.  Un toolkit de instrumente și metode pentru dezvoltarea inteligenței sociale și emoționale ale consilierilor școlari/în carieră

IO1_Lead partner_HdBA
2.  Un ghid/handbook despre nevoile de formare ale practicienilor în consilierea carierei

IO2 – Handbook-summary-ROMANIA

IO2_Lead partner_NICE
3.  Un program de formare a abilităților socio-emoționale, pentru consilieri

IO3 – Training-Program-ENG

IO3 – Ghid training-IO3-Abilitati socio-emotionale pentru consilieri
4.  O platformă online și un kit inovator de resurse de dezvoltare a abilitășilor sociale și emoționale

www.projectstrength.net
5.  Un ghid pentru consilieri și formatori, util în dezvoltarea inteligenței sociale.

IO5 – STREGTh-Ghid auto-evaluare socio-emotionala-ENG

IO5 – STREGTh-Ghid-auto-evaluare-socio-emotionala-RO

DISEMINARE
Exercitiu de mindfulness inspirat din Ghidul de training pentru consilieri IO3 (Voce si video: Ana Maria Oancea, expert proiecte CMBRAE)