LEGISLATIE

Ordinul Nr. 3171 / 05.02.2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016 (1861 downloads)

INFORMATII UTILE – PRECIZARI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICA 17 FEBRUARIE – 11 MARTIE 2015

1.      In conformitate cu prevederile OMECS 3171/09.02.2015, evaluarea psihosomatica a prescolarilor in vederea inscrierii in invatamantul primar se va realiza in unitatile de invatamant cu nivel prescolar (pentru invatamantul de masa, de stat) dupa un grafic stabilit si comunicat de catre ISMB si CMBRAE, in perioada 17 februarie – 11 martie, in intervalul orar 10 – 18;

2.      Evaluarea prescolarilor inscrisi in unitati de invatamant particular se va realiza la sediul CMBRAE in perioada 17 februarie – 11 martie, in intervalul orar 10 – 18;

3.      Prescolarii cu cerinte educationale speciale vor realiza evaluarea psihosomatica la sediul CMBRAE in cadrul SEOSP (Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala);

4.      Evaluarea psihosomatica a copiilor se va desfasura numai in prezenta parintelui/ tutorelui legal instituit;

5.      Parintii se vor prezenta in vederea realizarii evaluarii psihologice a copiilor pentru inscrierea in invatamantul primar cu adeverinta  eliberata de catre medicul de familie/ medicul pediatru cu mentiunea “apt pentru scoala/clinic sanatos” si copia certificatului de nastere al copilului;

6.      Prescolarii care, din diferite motive, nu sunt prezenti la gradinita in ziua anuntata pentru evaluarea psihosomatica, vor realiza aceasta activitate la sediul CMBRAE (str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 145, etajul II)

7.      Cererile completate de catre parintii/reprezentantii legali ai copiilor care realizeaza evaluarea psihosomatica vor fi inregistrate de catre secretariatele unitatilor de invatamant cu nivel prescolar in care se desfasoara activitatea de evaluare;

8.      Recomandarile in vederea inscrierii in invatamantul primar, completate de catre comisia de evaluare (in doua exemplare originale) vor fi inregistrate de catre secretariatul unitatii de invatamant cu nivel prescolar; un exemplar original va fi inmanat parintelui, iar cel de-al doilea exemplar original, cu mentiunea completata de catre parinte “am primit un exemplar original, data, semnatura” va fi inmanat evaluatorilor in vederea transmiterii acestuia la CMBRAE;

9.      Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor intocmi, inainte de inceperea activitatii de evaluare psihosomatica in unitate, un tabel cu prescolarii care au nevoie de evaluare psihosomatica in vederea inscrierii in invatamantul primar;

10.  Procesul verbal intocmit zilnic in urma desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica va fi completat de catre evaluatorii repartizati in unitatea de invatamant; acest proces verbal va fi transmis catre CMBRAE de catre evaluatori la finalul perioadei de evaluare; recomandam ca fiecare unitate de invatamant cu nivel prescolar sa pastreze o copie a acestui proces verbal;

11.  Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor asigura un spatiu (sala) adecvat, dedicat exclusiv desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica, in perioada 17 februarie – 11 martie 2015, in intervalul orar 10 – 18;

12.  Accesul in spatiul destinat evaluarii psihosomatice este rezervat echipei de evaluare, copiilor, parintilor/tutorelui legal instituit, reprezentantilor Comisiei municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar, reprezentantilor CMBRAE;

Precizari privind activitatea de evaluare psihosomatica 17 februarie – 11 martie 2015 (1727 downloads)