Ultima actualizare: 20.08.2018

Recomandări eliberate la nivelul Municipiului București în etapa I: 05.03-23.03.2018

Clasa Pregatitoare: 3335 recomandari
Grupa Mare: 115 recomandari
SEOSP: 4 recomandari
Total: 3454 recomandari

Recomandări eliberate la sediul CMBRAE si la nivelul sectoarelor 1-6 (plasați cursorul deasupra segmentelor)

 • CMBRAE
 • Sector 1
 • Sector 2
 • Sector 3
 • Sector 4
 • Sector 5
 • Sector 6
 • Total

PRECIZARI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICA

1- 23 MARTIE 2018

 

 • In conformitate cu prevederile OMEN 3242/23.02.2018, evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a prescolarilor in vederea inscrierii in invatamantul primar se va realiza in unitatile de invatamant cu nivel prescolar (pentru invatamantul de masa, de stat) dupa un grafic stabilit si comunicat de catre ISMB si CMBRAE.
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a prescolarilor inscrisi in unitati de invatamant particular se va realiza la sediul CMBRAE in perioada 5 – 23 martie, in intervalul orar 10 – 18; Progamarile pentru evaluarea psihosomatica se pot realiza, incepand cu data de 28 februarie, la urmatoarele nr. de telefon: 031.805.50.40 /  031.805.56.98 / 021.23.23.011
 • Prescolarii cu cerinte educationale speciale vor realiza evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica la sediul CMBRAE in cadrul SEOSP (Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala);
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor se va desfasura numai in prezenta parintelui/ tutorelui legal instituit;
 • Parintii se vor prezenta in vederea realizarii evaluarii psihologice a copiilor pentru inscrierea in invatamantul primar cu
  • adeverinta eliberata de catre medicul de familie/ medicul pediatru cu mentiunea “apt pentru scoala” ;
  • certificatul de naștere al copilului (original și copie);
  • actul de identitate al însoțitorului.
 • Prescolarii din unitatile de invatamant de stat cu nivel prescolar care, din diferite motive, nu sunt prezenti la gradinita in ziua anuntata pentru evaluarea psihosomatica, vor realiza aceasta activitate la sediul CMBRAE pe baza unei programari prealabile (str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 145, etajul II)
 • Cererile completate de catre parintii/reprezentantii legali ai copiilor care realizeaza evaluarea psihosomatica vor fi inregistrate de catre secretariatele unitatilor de invatamant cu nivel prescolar in care se desfasoara activitatea de evaluare;
 • Recomandarile in vederea inscrierii in invatamantul primar, completate de catre comisia de evaluare (in doua exemplare originale), vor fi inregistrate de catre secretariatul unitatii de invatamant cu nivel prescolar; un exemplar original va fi inmanat parintelui, iar cel de-al doilea exemplar original, cu mentiunea completata de catre parinte “am primit un exemplar original, data, semnatura” va fi inmanat evaluatorilor in vederea transmiterii acestuia la CMBRAE;
 • Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor intocmi, inainte de inceperea activitatii de evaluare psihosomatica in unitate, un tabel cu prescolarii ai caror parinti solicita evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica in vederea inscrierii in invatamantul primar;
 • Procesul verbal intocmit zilnic, in urma desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica, va fi completat de catre evaluatorii repartizati in unitatea de invatamant; acest proces verbal va fi transmis catre CMBRAE de catre evaluatori la finalul perioadei de evaluare; recomandam ca fiecare unitate de invatamant cu nivel prescolar sa pastreze o copie a acestui proces-verbal;
 • Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor asigura un spatiu (sala) adecvat, dedicat exclusiv desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica, in perioada 5– 23 martie, in intervalul orar 10 – 18, conform planificarii;
 • Accesul in spatiul destinat evaluarii psihosomatice este rezervat echipei de evaluare, copiilor, parintilor/tutorelui legal instituit, reprezentantilor Comisiei municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar, reprezentantilor CMBRAE.