Actualizare: 19 iunie 2019

CADRUL LEGAL

PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Legea nr. 1/2011

Art. 29. –  (1) Învăţământul primar se organizează şi funcţionează, de regulă, cu program de dimineaţă.

(2) În clasa pregătitoare sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

(3) În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor legali sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu cerinţe educaţionale speciale cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar.

OMEN 3181/18.02.2019 – METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2019-2020

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
(2) Înscrierea copiilor menționați la alin. (1) în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Art. 53. (2) Comisiile județene și Comisia municipiului București pot soluționa cererile de înscriere în învățământul primar sau cererile de amânare a înscrierii în învățământul primar a copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie, după ce părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor fi consiliați privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și după ce îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice, efectuată de CJRAE/CMBRAE, atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei/nivelului de învățământ pentru care se solicită înscrierea.

PRECIZARI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICA

27 FEBRUARIE- 22 MARTIE 2019

 

 • In conformitate cu prevederile OMEN 3181/18.02.2019, evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a prescolarilor in vederea inscrierii in invatamantul primar se va realiza in unitatile de invatamant cu nivel prescolar (pentru invatamantul de masa, de stat) dupa un grafic stabilit si comunicat de catre ISMB si CMBRAE.
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a prescolarilor inscrisi in unitati de invatamant particular se va realiza la sediul CMBRAE in perioada 27 februarie – 22 martie, in intervalul orar 10 – 18; Progamarile pentru evaluarea psihosomatica se pot realiza, incepand cu data de 25 februarie, la urmatoarele nr. de telefon: 805.50.40, 031.805.56.98, 021.23.23.011
 • Prescolarii cu cerinte educationale speciale vor realiza evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica la sediul CMBRAE in cadrul SEOSP (Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala);
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor se va desfasura doar in prezenta parintelui/ reprezentantului legal instituit;
 • Parintii se vor prezenta in vederea realizarii evaluarii psihologice a copiilor pentru inscrierea in invatamantul primar cu adeverinta eliberata de catre medicul de familie/ medicul pediatru cu mentiunea “apt pentru scoala” si copia certificatului de nastere al copilului;
 • Prescolarii din unitatile de invatamant de stat cu nivel prescolar care, din diferite motive, nu sunt prezenti la gradinita in ziua anuntata pentru evaluarea psihosomatica, vor realiza aceasta activitate la sediul CMBRAE pe baza unei programari prealabile (str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 145, etajul II)
 • Cererile completate de catre parintii/reprezentantii legali ai copiilor care realizeaza evaluarea psihosomatica vor fi inregistrate de catre secretariatele unitatilor de invatamant cu nivel prescolar in care se desfasoara activitatea de evaluare;
 • Recomandarile in vederea inscrierii in invatamantul primar, completate de catre comisia de evaluare (in doua exemplare originale), vor fi inregistrate de catre secretariatul unitatii de invatamant cu nivel prescolar; un exemplar original va fi inmanat parintelui, iar cel de-al doilea exemplar original, cu mentiunea completata de catre parinte “am primit un exemplar original, data, semnatura” va fi inmanat evaluatorilor in vederea transmiterii acestuia la CMBRAE;
 • Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor intocmi, inainte de inceperea activitatii de evaluare psihosomatica in unitate, un tabel cu prescolarii ai caror parinti solicita evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica in vederea inscrierii in invatamantul primar;
 • Procesul verbal intocmit zilnic, in urma desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica, va fi completat de catre evaluatorii repartizati in unitatea de invatamant; acest proces verbal va fi transmis catre CMBRAE de catre evaluatori la finalul perioadei de evaluare; recomandam ca fiecare unitate de invatamant cu nivel prescolar sa pastreze o copie a acestui proces-verbal;
 • Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor asigura un spatiu (sala) adecvat, dedicat exclusiv desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica, in perioada 27 februarie – 22 martie, in intervalul orar 10 – 18, conform planificarii;
 • Accesul in spatiul destinat evaluarii psihosomatice este rezervat echipei de evaluare, copiilor, parintilor/reprezentantului legal instituit, reprezentantilor Comisiei municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar, reprezentantilor CMBRAE;

Director CMBRAE,                                                                         Coordonator CMBAP,

AURELIA STANCULESCU                                                          ROBERT FLOREA