Actualizat: 26.02.2020

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGATITOARE

 26 FEBRUARIE- 20 MARTIE 2020

 

 • În conformitate cu prevederile 6(1) din OMEC 3277/17.02.2020, părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a preșcolarilor înscriși în învățământul de masă, de stat, în vederea înscrierii în învățământul primar se va realiza în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar după un grafic stabilit și comunicat de către ISMB și CMBRAE.
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a preșcolarilor înscriși în unități de învățământ particular se va realiza la sediul CMBRAE în perioada 26 februarie – 20 martie, în intervalul orar 10 – 18; 
 • Programările pentru evaluarea psihosomatică a copiilor înscriși în gradinițele particulare se pot realiza, începând cu data de 25 februarie, la urmatoarele nr. de telefon: 031.805.50.40, 031.805.56.98, 021.23.23.011, in intervalul orar 10.00-15.00
 • Preșcolarii cu cerințe educaționale speciale vor realiza evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică la sediul CMBRAE în cadrul SEOSP (Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională).
 • Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se va desfășura doar în prezența părintelui/ reprezentantului legal instituit.
 • Părinții se vor prezenta în vederea realizării evaluării psihosomatice a copiilor pentru înscrierea în învățământul primar cu adeverința eliberată de către medicul de familie/ medicul pediatru cu mențiunea “apt medical/clinic sănătos” și copia certificatului de naștere al copilului.
 • Preșcolarii din unitățile de învățământ de stat cu nivel preșcolar care, din diferite motive, nu sunt prezenți la grădiniță în ziua anunțată pentru evaluarea psihosomatică, vor realiza această activitate la sediul CMBRAE pe baza unei programări prealabile (str. Heliade între vii nr. 36, sector 2, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 145, etajul II).
 • Cererile completate de către părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care realizează evaluarea psihosomatică vor fi înregistrate de către secretariatele unităților de învățământ cu nivel preșcolar în care se desfașoară activitatea de evaluare.
 • Recomandările în vederea înscrierii în învățământul primar, completate de către comisia de evaluare (în două exemplare originale), vor fi înregistrate de către secretariatul unității de învățământ cu nivel preșcolar; un exemplar original va fi înmânat părintelui la finalul activității de evaluare, iar cel de-al doilea exemplar original, cu mențiunea completată de către părinte “am primit un exemplar original, data, semnătura” va fi înmânat evaluatorilor în vederea transmiterii acestuia la CMBRAE.
 • Procesul verbal întocmit zilnic, în urma desfășurării activității de evaluare psihosomatică, va fi completat de către evaluatorii repartizați în unitatea de învățământ; acest proces verbal va fi transmis la CMBRAE de către evaluatori la finalul perioadei de evaluare; recomandăm fiecărei unități de învățământ cu nivel preșcolar să păstreze o copie a acestui proces-verbal.
 • Unitățile de învățământ cu nivel preșcolar vor asigura un spațiu (sală) adecvat, dedicat exclusiv desfășurării activității de evaluare psihosomatică, în perioada 26 februarie – 20 martie, în intervalul orar 10 – 18, conform planificării.
 • Accesul în spațiul destinat evaluării psihosomatice este rezervat echipei de evaluare, copiilor, părinților/ reprezentanților legal instituiți, reprezentanților Comisiei municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, reprezentanților CMBRAE.

 

Director CMBRAE, AURELIA STANCULESCU                                                                          

Coordonator CMBAP,  ROBERT FLOREA