“Dacă nu depinde de noi să avem un glas frumos, de noi depinde să-l cultivăm şi să-l fortificăm, să studiem toate treptele, de la sunetele grave până la cele mai înalte!”

CICERO

  • REVISTA PROFESORILOR LOGOPEZI
  • DESPRE PROFESORUL LOGOPED

Conform COR “Audiologii si specialistii in logopedie evalueaza, gestioneaza si trateaza tulburarile fizice care afecteaza auzul uman, vorbirea, comunicarea si capacitatea de inghitire. Acestia recomanda dispozitive de corectie sau terapii de reabilitare pentru probleme cum ar fi pierderea auzului, tulburari de vorbire, precum si probleme senzoriale si neuronale si, de asemenea, ofera consiliere privind siguranta auzului si o comunicare mai buna.

Astfel, Logopedul este specialistul care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul tulburărilor de limbaj şi de comunicare. Activitatea logopedică se desfăşoară în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile prevazute în fişa postului, precum şi cu normele deontologice ale profesiei.

Profesorii logopezii își desfășoara activitatea in centre logopedice interșcolare existente în unitățile din învățământul public de stat. Obiectivele generale ale postului de profesor logoped sunt (extras din fișa postului):

  • depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
  • asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scris-cititului la vârsta şcolară;
  • orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
  • corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar.

1. Fiecare profesor logoped acoperă o zonă de intervenţie (circumscripţie logopedică) de cel puţin 500 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele I-IV

2. Identifică, depistează şi înregistrează copiii sesizaţi din zona de intervenţie logopedică, examinează la începutul fiecărui an şcolar copiii preşcolari din grupele mari din grădiniţe, elevii din clasa pregătitoare şi din clasa I din toate unităţile care aparţin circumscripţiei logopedice

3. Înregistrează copiii cu tulburări de limbaj în fişele de depistare avizate de către directorul unităţii în care s-a făcut depistarea;

4. Convoacă copiii cu tulburări de limbaj la CLI, pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor;

5. Efectuează examinarea logopedică complexă si psihopedagogică a copiilor depistaţi, în colaborare cu familia, cu cadrele didactice şi cu consilierul şcolar, acolo unde este cazul, în scopul identificării tuturor factorilor care au influenţat evoluţia limbajului şi a comunicării copilului;

6. Formulează diagnosticul şi prognosticul pentru fiecare copil/elev evaluat;

7. Intervine terapeutic-recuperatoriu în concordanţă cu diagnosticul logopedic al copiilor/elevilor examinaţi;