Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala este unitate conexa a invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Educatiei, coordonata metodologic de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB).

Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivelul municipiului Bucuresti, activitatea Centrului Municipiului Bucuresti de Asistenta Psihopedagogica (CMBAP) si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica, a centrelor si cabinetelor logopedice interscolare, colaboreaza cu centrele scolare pentru educatie incluziva in vederea asigurarii serviciilor educationale specializate, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza servicii specializate de mediere scolara.

Extras din Ordinul Nr.5555/2011

SCOP

 • Consilierea elevilor in sensul orientarii scolare si profesionale si consiliere psihopedagogica;
 • Acordarea de asistenta sociala si apararea drepturilor copilului ;
 • Consiliere speciala pe probleme de logopedie

VALORI

 • Servicii in folosul educatiei si comunitatii,
 • Punerea nevoilor copilului pe primul plan in învatare si comunicare / exprimare. Dezvoltarea personala si integrare socio – profesionala a elevilor.
 • Difuzarea cunostintelor si experientei privind managementul succesului .
 • Acceptarea diferentelor individuale .
 • Comunicarea deschisa si asertiva.

SARCINI

 • Componenta sociala a scolii capata in actuala etapa o importanta deosebita. In procesul realizarii obiectivelor UE si strategiei de dezvoltare a învatamântului, CMBRAE are un rol foarte important. Intreaga activitate a CMBRAE se afla sub semnul asigurarii calitatii serviciilor de orientare si consiliere a carierei si accesului neîngradit al elevilor, parintilor si profesorilor la acestea.
 • Cresterea nivelului de integrare scolara si sociala a copiilor.

CMBRAE indeplineste urmatoarele functii:

 • de coordonare, monitorizare si evaluare a serviciilor educationale specifice din judet/municipiu;
 • de monitorizare a evolutiei beneficiarilor serviciilor educationale;
 • de informare si documentare pentru beneficiarii serviciilor educationale;
 • de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum si cu organizatii si asociatii la nivel national si international.

De serviciile CJRAE/CMBRAE beneficiaza:

 • copii, elevi si tineri;
 • parintii sau apartinatorii legali ai copiilor;
 • personalul angajat in unitatile de invatamant sau in alte institutii care actioneaza in domeniul problematicii copiilor;
 • membri ai comunitatii locale.

CMBRAE dezvolta urmatoarele servicii:

 • servicii de asistenta psihopedagogica si orientare scolara si profesionala, furnizate prin centrele judetene si prin cabinetele scolare de asistenta psihopedagogica;
 • servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele si prin cabinetele logopedice interscolare;
 • servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre scoala speciala spre scoala de masa si invers, prin intermediulcomisiei de orientare scolara si profesionala, la propunerea serviciului de evaluare si orientare scolara si profesionala din cadrul CJRAE/CMBRAE, in baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
 • servicii de mediere scolara, furnizate de mediatorii scolari;
 • servicii de consultanta pentru educatie incluziva, furnizate de centrele scolare pentru educatie incluziva;
 • servicii de formare, prin parteneriate cu institutii abilitate sa ofere formare initiala, conform unor acorduri-cadru, in baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
 • servicii de informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, parinti, precum si pentru alti membri ai comunitatii;
 • servicii de consiliere si prevenire a delincventei si predelincventei juvenile.