SEOSP

banner-seosp-site-med

DEPUNERE DOSARE ! Dosarele pentru Comisia de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala se depun la sediul CMBRAE situat in Str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2 Bucuresti Program: Luni - Joi: 08.00 - 16.00 ; Vineri: 08.00-14.00 Persoana de contact: SIMONA VLADULESCU, Asistent social Telefon/Fax: 031.405.31.15 Adresa electronica: seosp.cmbrae@gmail.com


Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării / reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/şcoala/instituţii educaţionale/instituţii ale statului.

DESCARCA:

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR -  COPII/ ELEVI/ TINERI CU C.E.S.

 • dosar cu şină;
 • cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare şcolară şi profesională (tip);
 • copie acte de identitate părinţi/ tutore legal
 • (copie sentinţă divorţ – dacă este cazul);
 • copie acte de identitate copil/elev/tânăr ( certificat de naştere/C.I.);
 • referat/scrisoare medicală de la medicul de familie/specialist;
 • FISA DE EVALUARE COMPLEXA (Rev.01) (804), eliberată de specialişti calificaţi (Update: September 25, 2014 )
 • ancheta socială (tip)
 • evaluare psihologică (tip)
 • evaluare logopedică (tip)
 • fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul S.E.O.Ş.P. al C.J.R.A.E. cu recomandări (după caz) ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul, în vederea orientării/reorientării şcolare şi profesionale;
 • FISA PRIVIND TRASEUL EDUCATIONAL (Rev.01) (583) ( Update: September 25, 2014);
 • FISA MEDICALA SINTETICA. rev.01 (515) (Update: May 08, 2014);
 • foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
 • ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).

 

Descarca: Ordin Nr. 6552 / 2011 SEOSP (2312) pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.

 

COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

Președinte: Director CMBRAE, Aurelia Florina STĂNCULESCU

Membrii Comisiei,

 • Inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat – Cozma Adrian Romeo
 • Reprezentant din partea DGASMB –Lutu Monica Veronica
 • Reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti – Popa Maria
 • Reprezentanţii din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică:
 • Gradinita Specială pentru Hipoacuzici nr 65 – Marin Monica
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 – Stamin Elena Ana
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 2 – Andronescu Draga
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 – Chirilă Diana
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 4 – Voicea Anica Daniela
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 5 – Gheorghe Irina
 • Şcoala Gimnazială Specială  ”Sf. Nicolae” – Mihaiela Şerban
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 7 – Bucur Raluca Antoanela
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 8 – Andrei Nicoleta
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 9 – State Daniela
 • Şcoala Gimnazială Specială nr. 10 – Duta Georgiana
 • Şcoala Gimnazială Specială “C-tin Paunescu” – Doru Monica
 • Şcoala Gimnazială Specială pentru deficienţi  de  vedere – Zidarescu Georgeta
 • Şcoala Gimnazială Specială pentru surzi nr.1 – Iftene Iulia
 • Şcoala Gimnazială Specială pentru deficienţi de auz “Sf. Maria” –Ilie Roxana Andreea
 • Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta” – Nicolaidi Cătălin
 • Liceul Tehnologic Special nr. 3 – Sima Daniela
 • Şcoala Profesională Specială nr. 2 – Tomulescu George
 • Şcoala Profesională Specială nr. 3 – Onofrei Turcanu Mihaela
 • Asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP – Vlădulescu Simona

TIPURI DE EVALUARE

Evaluarea copilului, elevului sau a tanarului poate fi:

 • Evaluarea medicala presupune examinarea clinica si efectuarea unor investigatii de laborator si paraclinice, la nevoie, pentru stabilirea unui diagnostic complet.
  • Evaluarea medicala initiala se va face de catre medicul de familie la care este inscris copilul/elevul/tanarul. Medicul de familie va cere consult de specialitate acolo unde este cazul.
 • Evaluarea psihologica presupune stabilirea nivelului de dezvoltare a functiilor si proceselor psihice, in vederea raportarii la standardele existente
  • Evaluarea psihologica se realizeaza de catre profesorii psihologi din cadrul SEOSP.  Evaluarea psihologica se realizeaza utilizand metode variate si doar instrumente validate, conform setului de instrumente de expertizare si evaluare (…) aplicabile in situatii formale si informale, inclusiv informatii furnizate de parinti
 • Evaluarea educationala presupune stabilirea nivelului de cunostinte si a gradului de asimilare si corelarea acestora cu posibilitatile si nivelul intelectual al copilului/elevului/tanarului, a nivelului de adaptare la mediul scolar si social, precum si identificarea problemelor si CES.
  • Evaluarea educationala se va realiza de catre cadrele didactice direct implicate in procesul educational
 • Evaluarea sociala presupune, dupa caz, investigarea mediului de dezvoltare a copilului/elevului/tanarului: locuinta, hrana, imbracamintea, igiena, securitatea psihica si fizica, factorii de mediu, factorii personali.
  • Acest tip de evaluare este realizata, de regula, de catre serviciile specializate din cadrul primariilor de pe raza de domiciliu a copilului/elevului/tanarului sau, in cazuri speciale, de catre asistentii sociali din cadrul CMBRAE ori al centrului scolar pentru educatie incluziva/scolii speciale.