banner-seosp-site-med

Update June 25, 2015

STIMAŢI PĂRINŢI, VĂ ANUNŢĂM CĂ, ÎN PERIOADA 1 IULIE 2015 – 2 AUGUST 2015, SERVICIUL DE EVALUARE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ (SEOSP) NU ÎNREGISTREAZĂ DOSARE ÎN VEDEREA OBŢINERII CERTIFICATELOR DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ. ACTIVITATEA SEOSP VA FI RELUATĂ ÎN DATA DE 4 AUGUST 2015. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării / reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/şcoala/instituţii educaţionale/instituţii ale statului.

DESCARCA:

 • [download id=”208″]
 • [download id=”209″]

[/one_fourth]

ACTE NECESARE PENTRU DOSAR –  COPII/ ELEVI/ TINERI CU C.E.S.

 • dosar cu şină;
 • [download id=”269″] – New upload!
 • [download id=”270″] – New upload!
 • copie acte de identitate părinţi/ tutore legal
 • (copie sentinţă divorţ – dacă este cazul);
 • copie acte de identitate copil/elev/tânăr ( certificat de naştere/C.I.);
 • referat/scrisoare medicală de la medicul de familie/specialist;
 • [download id=”202″], eliberată de specialişti calificaţi (Update: September 25, 2014 )
 • ancheta socială (tip)
 • evaluare psihologică ([download id=”271″]) – New upload!
 • evaluare logopedică ([download id=”272″]) – New upload!
 • fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ sau de profesorul psihopedagog din cadrul SEOSP al CMBRAE cu recomandări (după caz) ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul, în vederea orientării/reorientării şcolare şi profesionale;
 • [download id=”201″] ( Update: September 25, 2014);
 • [download id=”203″] (Update: May 08, 2014);
 • foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul;
 • ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).

 

Descarca: [download id=”12″] pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.

 

COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

Președinte: Director CMBRAE, Aurelia Florina STĂNCULESCU

Membrii Comisiei,

 • Inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat;
 • Reprezentant din partea DGASMB;
 • Reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
 • Reprezentanţii din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică:
  • Gradinita Specială pentru Hipoacuzici nr 65
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 1
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 2
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 3
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 4
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 5
  • Şcoala Gimnazială Specială  “Sf. Nicolae”
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 7
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 8
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 9
  • Şcoala Gimnazială Specială nr. 10
  • Şcoala Gimnazială Specială “C-tin Paunescu”
  • Şcoala Gimnazială Specială pentru deficienţi  de  vedere
  • Şcoala Gimnazială Specială pentru surzi nr.1
  • Şcoala Gimnazială Specială pentru deficienţi de auz “Sf. Maria”
  • Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta”
  • Liceul Tehnologic Special nr. 3
  • Şcoala Profesională Specială nr. 2
  • Şcoala Profesională Specială nr. 3
 • Asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP – Vlădulescu Simona

TIPURI DE EVALUARE

Evaluarea copilului, elevului sau a tanarului poate fi:

 • Evaluarea medicala presupune examinarea clinica si efectuarea unor investigatii de laborator si paraclinice, la nevoie, pentru stabilirea unui diagnostic complet.
  • Evaluarea medicala initiala se va face de catre medicul de familie la care este inscris copilul/elevul/tanarul. Medicul de familie va cere consult de specialitate acolo unde este cazul.
 • Evaluarea psihologica presupune stabilirea nivelului de dezvoltare a functiilor si proceselor psihice, in vederea raportarii la standardele existente
  • Evaluarea psihologica se realizeaza de catre profesorii psihologi din cadrul SEOSP.  Evaluarea psihologica se realizeaza utilizand metode variate si doar instrumente validate, conform setului de instrumente de expertizare si evaluare (…) aplicabile in situatii formale si informale, inclusiv informatii furnizate de parinti
 • Evaluarea educationala presupune stabilirea nivelului de cunostinte si a gradului de asimilare si corelarea acestora cu posibilitatile si nivelul intelectual al copilului/elevului/tanarului, a nivelului de adaptare la mediul scolar si social, precum si identificarea problemelor si CES.
  • Evaluarea educationala se va realiza de catre cadrele didactice direct implicate in procesul educational
 • Evaluarea sociala presupune, dupa caz, investigarea mediului de dezvoltare a copilului/elevului/tanarului: locuinta, hrana, imbracamintea, igiena, securitatea psihica si fizica, factorii de mediu, factorii personali.
  • Acest tip de evaluare este realizata, de regula, de catre serviciile specializate din cadrul primariilor de pe raza de domiciliu a copilului/elevului/tanarului sau, in cazuri speciale, de catre asistentii sociali din cadrul CMBRAE ori al centrului scolar pentru educatie incluziva/scolii speciale.