Ultima actualizare: 12.01.2017

 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • ancheta socială de la SPAS/DGASPC de sector;
 • fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • fişa de evaluare psihologică;
 • fişa psihopedagogică;
 • copie a matricolei/adeverinţa care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 • copie a certificatului de orientare şcolară/profesională;
 • alte documente în copie (se specifică).

Serviciul de evaluare și orientare școlara și profesională (SEOSP)

SEOSP ofera servicii de evaluare, de asistenta psihoeducationala, de orientare scolara si de orientare profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.
Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/şcoala/instituţii educaţionale/instituţii ale statului.

Evaluarile facute de SEOSP sunt inaintate Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala (COSP) care poate recomanda:

 • integrare in invatamânt de masa
 • orientare spre invatamântul special
 • scolarizare la domiciliu
 • scolarizare in spitale
 • alternative educationale

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP)

Competențe:

 • emite certificatul de orientare școlară și profesională cel puțin odată pentru un nivel de învățământ la cererea părintelui/tutorelui legal instituit sau la cererea instituțiilor educaționale. 

Comisiei de Orientare Școlară și Profesională se pot adresa părinții, tutorii legal instituiți, instituțiile de învățământ sau instituțiile educaționale în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor/elevilor/tinerilor.

 

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt:

 • copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu cerințe educaționale speciale;
 • copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale neîncadrați în grad de handicap.