• Proiect ”DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DEMOCRATICE ÎNCEPE LA ȘCOALĂ”

Proiectul ”Dezvoltarea societății democratice începe la școală” este implementat de Liga Română pentru Sănătate Mintală în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și promovează drepturile copiilor în vederea combaterii discriminării și  respectarea drepturilor copiilor provenind din grupuri vulnerabile în mediul educațional prin eliminarea comportamentelor de discriminare, stigmatizare, etichetare, bullying și construirea unei culturi a respectului și toleranței în rândul cadrelor didactice și elevilor din sistemul educațional românesc.

Finanţator: proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Perioada de finanţare: 14 luni (1 martie 2015 – 30 aprilie 2016)
Buget: 74.000,00 €, din care:
– finanţare nerambursabilă: 67.410,00
– cofinanţare: 7.490,00
Promotor: Liga Română pentru Sănătate Mintală
Parteneri în proiect: Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE)

Obiective:

  1. Combaterea comportamentelor discriminatorii, stigmatizării, etichetării, agresivității și bullying-ului din mediul școlar, prin instruirea a 120 de formatori de opinie, 40 de cadre didactice, 40  de consilieri școlari și 40 de peer-educatori, cu privire la respectarea drepturilor copilului și promovarea valorilor democratice în școli și licee din București.
  2. Combaterea discriminării împotriva copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și respectarea dreptului acestora la educație și protecție, prin oferirea de activități de asistență și consiliere pshologică menite să faciliteze integrarea a 200 de copii vulnerabili în școlile de masă.
  3. Dezvoltarea de atitudini și comportamente nediscriminatorii și exercitarea acestora în rândul a 5000 de elevi din 20 școli și licee, prin activități de peer-education coordonate de elevi voluntari recrutați și formați în cadrul proiectului în vederea construirii unei culturi educaționale bazate pe toleranță și respect.

Beneficiari:

40 de cadre didactice ce vor fi instruite în vederea eliminării comportamentelor de discriminare din școli și licee și promovării drepturilor copilului și a valorilor toleranței și respectului în mediul școlar; ulterior formării, acestea vor fi asistate în implementarea de activități menite să genereze schimbări atât în comportamentele și mesajele cadrelor didactice cât și la nivelul relației profesor-elev, în sensul pozitivării acesteia și poziționării în acord cu prevederile Convenției cu privire la drepturile copiilor;

40 de consilieri școlari ce vor fi formați în vederea acordării de asistență și consiliere pentru elevi victime ale comportamentelor de discriminare în școli și licee, cu risc crescut de a dezvolta dificultăți emoționale și comportamentale, ca urmare a excluziunii sociale și stigmatizării sociale;

 200 de copii vulnerabili, victime ale comportamentelor de discriminare din partea altor elevi și/sau cadrelor didactice, ce vor primi asistență și consiliere în vederea facilitarii incluziunii sociale și diminuării dificultăților emoționale generate de stigmatizare și etichetare;

 40 de elevi adolescenți voluntari cărora li se vor dezvolta competențe de peer-educatori, în vederea implementării de activități directe de educație a elevilor pe problematici legate de drepturile copiilor, respect și toleranță;

5000 de elevi din 20 școli și licee din București implicați direct în activități de conștientizare și promovare a culturii respectului și toleranței în propriile școli, prin propuneri de proiecte elaborate sub supervizarea peer-educatorilor.

10000 de elevi informați cu privire la proiectul implementat și mesajele fundamentale de educație ale proiectului, prin distribuția de pliante

Rezultate asteptate

Prin obiectivele propuse și asumate prin semnarea contractului de finanțare, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Fondului ONG  “Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă” prin investiția în cadrele didactice și consilierii școlari, ca formatori de opinie, și capacitarea acestora în promovarea și respectarea drepturilor copiilor în mediul școlar, precum și prin implicarea directă a elevilor în elaborarea de activități care să genereze o cultură școlară caracterizată prin respect și toleranță, cultivându-se valorile democrației la nivelul generației următoare și creându-se premisele pentru facilitarea transformării durabile a elevilor în cetățeni activi, preocupați de binele comunității și al membrior săi.
Vizitati pagina proiectului DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DEMOCRATICE ÎNCEPE LA ȘCOALĂ