Centrul Municipiului Bucuresti de Asistenta Psihopedagogica (CMBAP) este structură in cadrul Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE).

Cabinetele de asistenta psihopedagogica functioneaza in unitati de invatamant preuniversitar si asigura asistenta psihopedagogica unui numar de 800 de elevi sau de 400 de prescolari. Cabinetele de asistenta psihopedagogica functioneaza in unitatile de invatamant la care sunt inmatriculati cel putin 800 de elevi. Unitatile de invatamant cu mai putin de 800 de elevi beneficiaza de serviciile de asistenta psihopedagogica ale unui cabinet interscolar de asistenta psihopedagogica.

 • ISTORIC
 • 1991: Se înfiinţează Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) cu o echipă iniţială formată din 3 angajaţi: 1 psiholog, 1 asistent social, 1 bibliotecar
 • 1995-1998: Se înfiinţează primele 5 cabinete interşcolare ale reţelei CMBAP
 • 1998: Reţeaua cuprinde 24 de cabinete la nivelul Municipiului Bucureşti, coordonate de CMBAP
 • 1999–2000: Echipa CMBAP este completată cu 2 posturi: laborant şi secretar. Reţeaua s-a extins la 32 de cabinete în sectoarele 1-6
 • 2000-2003:  Reţeaua are 66 de cabinete şcolare şi interşcolare, coordonată de echipa formată din 7 specialişti de la CMBAP
 • 2003- 2004: Reţeaua CMAP are 67 cabinete şi 75  angajaţi
 • 2004- 2005: Reţeaua CMBAP se dezvoltă: 120 cabinete şcolare şi interşcolare, 128 specialişti
 • 2005-2006: În cadrul reţelei CMBAP sunt angajaţi 165 profesori consilieri
 • 2007-2008: Funcţioneaza 167 cabinete
 • 2008 – 2009: Reţeaua este în dezvoltare, profesorii consilieri asigură servicii de specialitate în 304 de cabinete
 • 2016-2017: reţeaua cabinetelor şcolare şi interşcolare de consiliere școlară și asistență psihopedagogică este deservită de 209 profesori consilieri care îşi desfăşoară activitatea în 352 dintr-un total de 383  unităţi de învăţământ de stat. Acoperirea reţelei şcolare a Municipiului Bucureşti peste 90%
 • ATRIBUȚIILE CMBAP
 • ofera informare, consiliere, documentare si indrumare pentru prescolari/elevi, parinti si cadre didactice in problematici specifice: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala-elevi-parinti;
 • asigura prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice prevenirea si diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 • realizeaza investigarea psihopedagogica a copiilor si elevilor;
 • propun si organizeaza programe de orientare a carierei elevilor in unitatile de invatamant;
 • asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
 • coordoneaza si sprijina cabinetele de asistenta psihopedagogica si cabinetele interscolare din unitatile de invatamant preuniversitar;
 • colaboreaza cu personalul de la agentiile locale de ocupare si formare profesionala;
 • sprijina si asigura asistenta si consilierea metodologica a cadrelor didactice;
 • elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand calificarile profesionale prin invatamantul profesional si liceal, precum si tipurile de unitati de invatamant din cadrul retelei si alte tipuri de studii in functie de nevoile identificate;[/one_half_last]
 • sunt implicate alaturi de inspectoratul scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in examinarea propunerilor tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din retea si a ofertei privind planul de scolarizare;
 • monitorizeaza proiectele/programele, parteneriatele educationale interne sau internationale derulate pe plan local cu autoritatile din invatamant, autoritatile locale, asociatii si fundatii cu preocupari in domeniu vizand problematica consilierii, orientarii scolare, profesionale si a carierei elevilor;
 • monitorizeaza, prin intermediul profesorilor consilieri scolari proprii, situatiile de abandon scolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburari comportamentale din unitatile de invatamant preuniversitar din judet/municipiul Bucuresti in care din motive obiective nu au putut fi normate posturi in cabinete scolare, urmand sa prezinte rapoarte semestriale;
 • recomanda parintilor consultarea altor institutii pentru problemele care nu sunt de competenta sa – centre logopedice, comisii de expertiza, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 • coordoneaza si sprijina cadrele didactice din cabinetele de asistenta psihopedagogica in vederea perfectionarii curente si prin grade didactice;
 • colaboreaza cu cabinetele logopedice;
 • colaboreaza cu mediatorii scolari;
 • asigura servicii de consiliere si asistenta psihopedagogica pentru copiii cu cerinte educative speciale;
 • organizeaza grupuri de intervizare;
 • coordoneaza proiectele si activitatile de consiliere individuala si de grup ale elevilor cu manifestari deviante.
 • SARCINILE CABINETELOR DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
 • asigura informarea si consilierea prescolarilor/elevilor, parintilor si cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoastere si autocunoastere, adaptarea elevilor la mediul scolar, adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoala-elevi-parinti etc.;
 • asigura, prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice, prevenirea si diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 • realizeaza investigarea psihopedagogica a copiilor si elevilor;
 • propun si organizeaza programe de orientare scolara, profesionala si a carierei elevilor in unitatile de invatamant unde isi desfasoara activitatea;
 • propun in cadrul curriculumului la decizia scolii cursuri optionale vizand dezvoltarea personala a elevilor;
 • asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
 • sprijina si asigura asistenta si consilierea metodologica a cadrelor didactice;
 • elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand calificarile profesionale din invatamantul profesional si liceal;
 • recomanda parintilor consultarea altor institutii pentru problemele care nu sunt de competenta lor – centre logopedice, comisii de expertiza, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 • colaboreaza cu cabinetele logopedice;
 • colaboreaza cu cadrele didactice itinerante si de sprijin;
 • colaboreaza cu mediatorii scolari;
 • asigura servicii de consiliere si asistenta psihopedagogica pentru copiii cu cerinte educationale speciale;
 • colaboreaza cu diverse institutii si organizatii neguvernamentale care ofera servicii si desfasoara activitati in sfera educationala.