• Proiect ”Every School Needs an Inclusive and Well-Being Team”
  • Nr. 2019-EY –PMIP-0010, proiect finantat din fonduri EEA
  • 2021-2023

În perioada 2020-2023, CMBRAE implementează proiectul Well-being TEAMS (acronim), având ca obiective:

  • dezvoltarea unei echipe de specialiști la nivelul CMBRAE, pentru a promova în școli predarea utilizând jocul cu elevii, pentru obținerea stării de bine a elevilor, indiferent de calitățile, aptitudinile sau statutul socio-economic
  • crearea unui program educațional pentru toate nivelurile preuniversitare, care vizează promovarea predării folosind jocuri educationale și crearea sentimentului de stare de bine (well-being) al elevilor – la nivel preprimar, primar, secundar, liceu
  • aplicarea acestui program, in prima faza, în 8 școli pilot – scoli unde experții beneficiari ai mobilității sunt consilieri, replicarea și adaptarea programului educațional, în faza a doua în alte 8 instituții școlare
  • organizarea a 6 ateliere/ workshopuri pentru dezvoltarea competențelor consilierilor școlari, ca urmare a mobilităților EEA, desfașurate de beneficiarii direcți ai mobilităților
  • dezvoltarea unui website dedicat proiectului cu experiențe din școlile-pilot: bune practici de predare incluzivă prin joc, aplicații ce promovează predarea prin joc și obținerea stării de bine a tuturor elevilor, cu accent pe incluziune  https://stareadebineinscoala.webnode.page/
  • creearea unui e-book care să aibă 160 de pagini pe tema dezvoltării incluziunii școlare, sociale si a stării de bine a elevilor in scoala, publicat pe website-ul proiectului Wellbeing la scoala

Prin proiect, se va elabora un website dedicat stării de bine a elevilor și un Ghid de resurse pentru
activitățile educative derulate cu stare de bine.