Proiect cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale 2017 Nr. 3248/14.02.2017  

Anexa 6 Domeniul G: Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, poziția 321

MOTIVAŢIA CONCURSULUI

 

Contextul educaţional actual oferă elevilor numeroase oportunităţi de a se implica în proiecte şi campanii cu scopul prevenţiei şi intervenţiei în cazul comportamentelor de risc, dezvoltării personale şi promovării unui stil de viaţă sănătos. O mare parte dintre aceste proiecte şi activităţi extraşcolare sunt însă transmise şi realizate în manieră clasică, de la profesor la elev, folosind tehnici comune disciplinelor şcolare. În acest scop, am considerat oportun să realizăm un concurs în care mesajul este transmis din partea elevilor, având posibilitatea să se exprime liber, în funcţie de aptitudini, de abilităţi, de interese şi de personalitatea fiecăruia.

Argumentele care stau la baza iniţierii acestui concurs constau în convingerea că impactul mesajelor educaţionale asupra publicului va fi mai mare, datorită următoarelor aspecte: statutul social şi vârsta celor care transmit mesajul va fi în concordanţă cu caracteristicile elevilor din public, ceea ce va facilita identificarea cu aceştia, va spori gradul de atenţie şi credibilitate, iar faptul că se vor utiliza tehnici artterapeutice, care de regulă sunt mai atractive şi mai interesante decât tehnicile clasice cu care sunt obişnuiţi elevii la clasă, constituie, de asemenea, un argument al iniţierii acestui concurs.