Ultima actualizare: 19.05.2020

Stimați părinți/tutori legali,

În perioada 05 iulie-13 august 2021, activitatea Serviciului Evaluare Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) este suspendată, personalul aflându-se în concediu de odihnă.

În această perioadă nu vor fi efectuate evaluări psihoeducaționale, nu se vor depune dosare și nici nu se vor putea ridica certificatele de orientare școlară și profesională pentru copiii/elevii cu CES.

Activitatea SEOSP se va relua în data de 16.08.2021

SERVICUL DE EVALUARE SI ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA (SEOSP)

Telefon/Fax: 031.405.31.15

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

 • LUNI-JOI: 8.00-14.00

ANUNT!

CERTIFICATELE DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA SE POT RIDICA DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 10.00-14.00!

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII POT DEPUNE ȘI ÎNREGISTRA DOCUMENTELE SPECIFICE ȘI POT REALIZA EVALUAREA PSIHOEDUCAȚIONALĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ LA PARTERUL CLĂDIRII, ÎN CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE CMBRAE ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 145.

CONDUCEREA CMBRAE

ACTIVITATEA COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (COSP) ȘI A  SERVICIULUI DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (SEOSP) ESTE REGLEMENTATĂ DE PREVEDERILE OAP 1985/5805/1305/2016 (ORDIN PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PENTRU EVALUAREA ȘI INTERVENȚIA INTEGRATĂ ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN GRAD DE HANDICAP, A ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE A COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE, PRECUM ȘI ÎN VEDEREA ABILITĂRII ȘI REABILITĂRII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ȘI/SAU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE).

ADRESA CENTRULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ (CMBRAE), ÎN CADRUL CĂRUIA FUNCȚIONEAZĂ SEOSP:

STRADA HELIADE ÎNTRE VII NR. 36, SECTOR 2, BUCUREȘTI (ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 145, ETAJUL 2).

DATE DE CONTACT SEOSP:

 • TELEFON: 0314053115
 • ADRESA DE E-MAIL: seosp@cmbrae.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SEOSP:

 • LUNI-JOI: 8.00-14.00

 INFORMAȚII UTILE:

 • EVALUAREA PSIHOEDUCAȚIONALĂ A COPILULUI CU CES ARE LOC ÎN CADRUL SEOSP CONFORM UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE, REALIZATĂ LA NR. DE TELEFON 0314053115 SAU DIRECT LA SEDIUL CMBRAE. DEPUNEREA DOSARULUI CU DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ARE LOC ÎN ACEEAȘI ZI ÎN CARE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA PSIHOEDUCAȚIONALĂ A COPILULUI/ELEVULUI/TÂNĂRULUI.
 • PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ, PĂRINȚII/REPREZENTANTUL LEGAL DEPUN/DEPUNE LA SEDIUL CMBRAE, LA SECRETARUL COSP CEL PUȚIN URMĂTOARELE DOCUMENTE LIZIBILE:
 1. CERERE-TIP PENTRU EVALUARE COMPLEXĂ ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ;
 2. COPIE A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE AL COPILULUI SĂU A ACTULUI DE IDENTITATE;
 3. COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL;
 4. COPIE A DOCUMENTULUI PRIN CARE SE FACE DOVADA CĂ PERSOANA CARE SEMNEAZĂ CEREREA ESTE REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI, DE EXEMPLU, HOTĂRÂRE A INSTANȚEI SAU HOTĂRÂRE A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI;
 5. ANCHETA SOCIALĂ – (doar pentru cei care au certificat de incadrare in grad de handicap):
 6. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP – (daca este cazul)
 7. FIȘA MEDICALĂ SINTETICĂ;
 8. CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5;
 9. FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ;
 10. FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ;
 11. COPIE A FOII MATRICOLE/ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT;
 12. COPIE A ULTIMULUI CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARA ȘI PROFESIONALĂ, LA REORIENTARE.
 • CEREREA-TIP SEMNATĂ DE PĂRINȚI/REPREZENTANTUL LEGAL, ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE MENȚIONATE POT FI DEPUSE ȘI DE CĂTRE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CONDIȚIILE OBȚINERII ACORDULUI ÎN SCRIS AL PĂRINȚILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL.
 • CEREREA SE ÎNREGISTREAZĂ NUMAI ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE SUNT ANEXATE TOATE DOCUMENTELE MENȚIONATE.
 • COPIII/ELEVII/TINERII UTILIZATORI DE SCAUN RULANT VOR REALIZA EVALUAREA PSIHOEDUCATIONALA LA PARTERUL CLĂDIRII, ÎN CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDGOGICA AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 145.

Serviciul de evaluare și orientare școlara și profesională (SEOSP)

SEOSP ofera servicii de evaluare, de asistenta psihoeducationala, de orientare scolara si de orientare profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.
Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal instituit/şcoala/instituţii educaţionale/instituţii ale statului.

Evaluarile facute de SEOSP sunt inaintate Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala (COSP) care poate recomanda:

 • integrare in invatamânt de masa
 • orientare spre invatamântul special
 • scolarizare la domiciliu
 • scolarizare in spitale
 • alternative educationale

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP)

Competențe:

 • emite certificatul de orientare școlară și profesională cel puțin odată pentru un nivel de învățământ la cererea părintelui/tutorelui legal instituit sau la cererea instituțiilor educaționale. 

Comisiei de Orientare Școlară și Profesională se pot adresa părinții, tutorii legal instituiți, instituțiile de învățământ sau instituțiile educaționale în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor/elevilor/tinerilor.

 

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt:

 • copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecția copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu cerințe educaționale speciale;
 • copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale neîncadrați în grad de handicap.