STRENGTHENING-UP CIVIC SKILLS FOR STUDENTS IN ORDER TO PROMOTE DIVERSITY AND TOLERANCE IN SCHOOLS ”DEMOCRATIC TOGETHER”

În perioada septembrie 2018- august 2020, CMBRAE/CMBAP implementează proiectul Strengthening-up civic skills for students in order to promote diversity and tolerance in schools, proiect finanțat prin Programul EDUCATION, SCHOLARSHIPS, APPRENTICESHIPS AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME-2014-2021, cu finanțare prin Granturile SEE și norvegiene.

Proiectul DEMOCRATIC TOGETHER, finanțat din fonduri EEA Grands, se bazează pe parteneriatul între CMBRAE/CMBAP și două prestigioase instituții europene, active în domeniul formării resurselor umane pentru cetățenia democratică.

The European Wergeland Centre (EWC), Norvegia – un centru de formare și resurse educaționale specializat în furnizarea unor programe de training pe tematica respectării drepturilor omului.

Cursul furnizat:Building Democratic School Cultures – Training and study visit for school counsellors as Teacher Trainers”- Oslo/ 5-10 octombrie, 2018 (www.theewc.org)

InterCultural – Iceland – un consorțiu non-profit care dezvoltă și implementează inițiative educaționale, activități de formare în mai multe domenii.

Cursul furnizat: Course 51 – ”Diverse Society – Diverse Classroom Student’s diversity benefiting social diversity. Special focus on key competences and cooperative learning in multicultural/ diverse groups”– Borgarnes, Iceland/ 11-17 noiembrie 2018 (www.ici.is/en)

Scopul parteneriatului îl reprezintă construirea unei echipe puternice de experți, care să constituie o resursă importantă pentru dezvoltarea a 24 proiecte civice în 24 școli-pilot din Municipiul București. Ca urmare, în primul semestru al anului școlar 208-2019, 9 consilieri școlari au beneficiat de oportunități /experiențe de învățare în Norvegia și Islanda, în cadrul unor prestigioase centre de formare.

Astfel, începând cu luna mai 2019- în 24 școli din București se vor dezvolta proiecte educaționale ce implică elevi, părinți și cadre didactice pentru dezvoltarea abilităților de cetățenie democratică  

Prin aceste  proiecte se vor urmări:

 • respectarea valorilor democrației în școală
 • promovarea dialogului
 • evitarea/prevenirea discriminării de orice fel
 • respectarea drepturilor omului
 • celebrarea diversității
 • promovarea demnității umane
 • șanse egale
 • integrare și colaborare.

Rezultate așteptate

 

 • 9 consilieri școlari formați- experți în domeniul cetățeniei democratice și a proiectelor pe tematica egalității de șanse în domeniul școlar;
 • 24 proiecte educaționale dezvoltate în 24 școli pilot din București – ce promovează valorile cetățeniei democratice, nondiscriminarea, respectarea demnității umane și a drepturilor omului- în scopul integrării eficiente a tuturor copiilor în școală;
 • 2400 elevi implicați în activități de promovare a cetățeniei democratice / respectare a drepturilor omului;
 • 700 părinți ce participă la activități de informare cu privire la respectarea drepturilor fiecărui copil la educație, în școală, indiferent de abilități, talente, interese, însușiri personale etc.;
 • 72 profesori ce dezvoltă la clasă și în școală activități de promovare a nondiscriminării în educație;
 • 240 consilieri informați, implicați în activități de diseminare a proiectului EEA
 • Ghid/mapa cu 24 resurse educaționale- fluturași, postere, proiecte de lecție, proiecte de ședințe cu părinții, idei de activități, idei concursuri/expoziții. Acestea vor fi scanate și postate pe site-ul CMBRAE. Materialele/mapa vor fi popularizate la nivelul rețelei CMBRAE, dar și al rețelei naționale de consiliere și orientare, cât și în reșeaua Euroguidance;
 • un curs interactiv în cadrul Școlii de vară Democratic learning– adresat consilierilor școlari- iulie, august 2019.
 • Program conferinta finala 1 Iulie 2020
 • Scoala de vara 29-30 iunie

PROFESORI CONSILIERI ȘCOLARI EXPERȚI beneficiari ai mobilităților din cadrul Proiectului DEMOCRATIC TOGETHER

 1. Mobilitate în The European Wergeland Centre (EWC)- Norvegia ”Building Democratic School Cultures – Training and study visit for school counsellors as Teacher Trainers”- Oslo/ October 5-10, 2018
 • Cristina Vasiloiu
 • Marcela Claudia Călineci
 • Manuela Carmen Cazan
 • Mădălina Radu
 • Ciocâlteu Ioana Andreea
 1. Mobilitate în InterCultural – Islanda ”Diverse Society – Diverse Classroom Student’s diversity benefitting social diversity Special focus on key competences and cooperative learning in multicultural/ diverse groups”- Borgarnes, Iceland/ 11-17 noiembrie 2018
 • Sima Cristina
 • Sima Angelica
 • Alina Suciu
 • Claudia Simona Ștefan