Proiectul educațional ”Călătorie în lumea sentimentelor”

– Ediția a IX-a, ianuarie – iunie 2019 –

CAER 2019

Domeniul cultural artistic literatură, Poziţia 1314

 

Organizatori:

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 

Persoană de contact Ianachis Clara – profesor consilier şcolar CJRAE Hunedoara, telefon 0784295340

REZUMATUL PROIECTULUI

”CĂLĂTORIE ÎN LUMEA SENTIMENTELOR” este un proiect educaţional care îşi propune conştientizarea de către elevi a trăirilor afectiv-emoţionale în contextul relaţiilor interumane.

În anul şcolar 2017-2018 au participat la etapa judeţeană a concursului 54 elevi coordonaţi de 27 cadre didactice, din 12 unităţi şcolare, care au realizat 38 de poveşti însoţite de desene. Lucrările au fost evaluate pe două secţiuni: clasele V-VI şi clasele VII-VIII. Lucrările de la ambele secţiuni, care au fost premiate cu premiul I, au fost înscrise în etapa naţională a concursului.

La etapa naţională au participat 47 de elevi coordonaţi de 35 cadre didactice, din 28 de unităţi şcolare din 20 de judeţe, fiind înscrise pentru etapa naţională în total 35 de lucrări. În urma acestui proiect educaţional s-a realizat un volum de poveşti în format electronic cu ISBN, cu toate cele 150 de lucrări înscrise în concurs, elaborate de elevi din toată ţara.

Beneficiarii direcţi ai iniţiativei noastre sunt elevii participanţi din clasele gimnaziale, iar beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice şi membrii comunităţii locale. 

Prima etapă a proiectului se va desfăşura la nivelul fiecărei unităţi şcolare şi implică susţinerea de către cadrele didactice a unor activităţi menite să dezvolte inteligenţa emoţională a elevilor. După participarea la aceste activităţi, elevii vor elabora poveşti şi desene reprezentative pentru a ilustra rolul pe care trăirile afective îl au în viaţa noastră, respectând cerinţele din regulamentul concursului. Lucrările elevilor vor fi evaluate pe două secţiuni (clasele V-VI şi clasele VII-VIII) de un juriu constituit la nivelul fiecărei şcoli.  Cele mai bune 3 lucrări/ secțiune din fiecare unitate școlară vor fi trimise prin e-mail la CJRAE în vederea înscrierii la etapa judeţeană a concursului. În cazul în care doresc să participe la acest proiect şi elevi din judeţe cu care CJRAE Hunedoara nu a încheiat un acord de parteneriat, aceştia îşi vor putea înscrie lucrările pentru etapa judeţeană a concursului direct la CJRAE Hunedoara.

În etapa judeţeană, la nivelul fiecărui CJRAE partener se va constitui o comisie de jurizare care va verifica dacă lucrările trimise din partea unităţilor şcolare corespund Regulamentului concursului (lucrările neconforme fiind eliminate) şi le vor evalua pe baza grilei pusă la dispoziţie de către organizator. Cele mai bune lucrări vor fi premiate la nivel judeţean cu premiile I, II, III şi 2 menţiuni pentru fiecare secţiune. Lucrările care vor obţine premiul I de la ambele secţiuni vor fi trimise la CJRAE Hunedoara pentru a participa la etapa regională a concursului. Toate lucrările înscrise în etapa judeţeană şi care au fost conforme pentru etapa de jurizare vor fi trimise la CJRAE Hunedoara pentru a fi cuprinse într-un volum de poveşti, indiferent dacă au fost sau nu premiate.

Pentru desfăşurarea etapei regionale a proiectului, la nivelul CJRAE Hunedoara se va constitui o comisie de jurizare a lucrărilor înscrise. Se vor acorda premiile I, II, III şi 2 menţiuni câştigătorilor concursului, premii care vor consta în diplome. De asemenea, se va acorda fiecărui participant volumul de poveşti în format electronic, o antologie cu ISBN care va cuprinde toate lucrările înscrise în concurs.

Concursul va fi promovat în unităţile şcolare cu clase gimnaziale de către CJRAE Hunedoara şi de către CJRAE partenere.

Impactul educativ asupra grupului ţintă se regăseşte în creşterea numărului de ore alocate scris-cititului şi îmbunătăţirea comunicării printr-o mai bună exprimare şi gestionare a sentimentelor.

Argument, justificare, context

Acest proiect pleacă de la ideea că elevii cu vârsta cuprinsă între 10-11 şi 14-15 ani se află într-o etapă de profunde transformări fiziologice şi emoţionale. Este un moment în care puberul doreşte să-şi identifice trăirile emoţionale, să se cunoască mai bine, să dobândească şi să stăpânească noi modalităţi de relaţionare cu cei din jur.

Crearea unei poveşti facilitează exprimarea emoţională şi îmbunătăţirea comunicării. Modalitatea de exprimare scrisă stimulează elevii să creeze personaje noi şi să dirijeze relaţiile dintre acestea, dând posibilitatea dezvoltării creativităţii. De asemenea, lectura va fi stimulată prin căutarea informaţiilor despre sentimente, prin citirea altor materiale existente şi a poveştilor cuprinse în volumul de lucrări ce va fi realizat.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: elevii claselor de gimnaziu (clasele V-VIII) cu vârsta cuprinsă între 10-11 şi 14-15 ani.

 Durata proiectului: ianuarie – iunie 2019

 Descrierea activităţilor

Activitatea nr. 1

 1. Titlul activităţii: Promovarea proiectului la nivelul publicului ţintă
 2. Perioada: 14 ianuarie – 31 ianuarie 2019
 3. Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara, CJRAE partenere.
 4. Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara şi a CJRAE partenere
 5. Descrierea activităţii: calendarul activităţilor şi Regulamentul concursului vor fi postate pe forumul ISJ Hunedoara, platforma didactic.ro şi site-ul CJRAE Hunedoara (cjraehd.ro), concomitent cu transmiterea pe adresele de e-mail fiecărui CJRAE partener. Asfel, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari din judeţele participante, se vor face cunoscute în cel puțin 5 unități școlare din fiecare județ partener obiectivele, activităţile, regulamentul, finalitatea şi partenerii proiectului.

Activitatea nr. 2

 1. Titlul activităţii: Implementarea proiectului la nivel de unitate şcolară
 2. Perioada: 11 februarie – 15 martie 2019
 3. Loc de desfăşurare: unităţile de învăţământ cu clasele V-VIII
 4. Participanţi: elevi, cadre didactice, profesori consilieri şcolari.
 5. Descrierea activităţii: În prima etapă, cadrele didactice vor desfăşura activităţi cu scopul dezvoltării inteligenţei emoţionale a elevilor, cu accent pe universul afectiv-relaţional al preadolescenţei. În urma acestor activităţi, elevii, coordonaţi de cadrele didactice, vor realiza poveşti şi desene, ţinând cont de Regulamentul concursului. În încheiere, la nivel de unitate şcolară se vor evalua creaţiile şi se vor selecta cele mai bune 3 lucrări/secţiune (secţiunea claselor V-VI şi secţiunea claselor VII-VIII) pentru etapa judeţeană a concursului. Lucrările elevilor (poveşti şi desene) vor fi trimise prin e-mail la CJRAE din județul de provenienţă al participanţilor, însoţite de fişele de înscriere, până la data de 15 martie 2019. În cazul în care doresc să participe la proiect şi elevi din alte judeţe cu care CJRAE Hunedoara nu a încheiat un acord de parteneriat, aceştia îşi vor putea înscrie lucrările pentru etapa județeană a concursului la CJRAE Hunedoara, pe adresa cjraehd@yahoo.com.

Activitatea nr. 3

 1. Titlul activităţii: Desfăşurarea concursului la nivel judeţean
 2. Perioada: 18 martie – 19 aprilie 2019
 3. Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara şi fiecare CJRAE partener
 4. Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara şi a CJRAE partenere
 5. Descrierea activităţii: Juriul constituit la nivelul fiecărui CJRAE participant va verifica lucrările înscrise (cele care nu corespund regulamentului vor fi eliminate din concurs) și le va evalua după grila de evaluare pusă la dispoziție de organizatori. Se vor acorda premii (I, II, III şi 2 menţiuni) pentru ambele secţiuni, iar lucrările care vor obţine premiul I de la ambele secţiuni vor fi trimise prin email la CJRAE Hunedoara(cjraehd@yahoo.com) pentru a participa la etapa regională a concursului, însoţite de fişa de înscriere, până la data de 19 aprilie 2019. Tot în această etapă vor fi transmise la aceeaşi adresă de e mail toate lucrările înscrise în concurs la faza judeţeană care corespund Regulamentului concursului, împreună cu fişa de înscriere, pentru ca ulterior şi acestea să fie cuprinse în volumul de poveşti în format electronic (CD).

Activitatea nr. 4

 1. Titlul activităţii: Evaluarea lucrărilor și stabilirea câștigătorilor concursului la nivel regional
 2. Perioada: 06 mai –17 mai 2019
 3. Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara
 4. Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara
 5. Descrierea activităţii: la nivelul CJRAE Hunedoara se va constitui un juriu care va evalua lucrările, iar apoi se vor acorda câştigătorilor premii (I, II, III şi 2 menţiuni) pentru fiecare secţiune a etapei regionale a concursului.

Activitatea nr. 5

 1. Titlul activităţii: Realizarea și distribuirea volumului de poveşti „Călătorie în lumea sentimentelor”
 2. Perioada: 20 mai– 07 iunie 2019
 3. Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara
 4. Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara şi a CJRAE partenere
 5. Descrierea activităţii: toate poveştile participante la etapa judeţeană şi regională vor fi cuprinse într-un volum de poveşti în format electronic (CD), cu ISBN, care va fi distribuit către toți participanții la concurs.

Activitatea nr. 6

 1. Titlul activităţii: Promovarea rezultatelor proiectului
 2. Perioada:10 iunie – 14 iunie 2019
 3. Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara
 4. Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara și a CJRAE partenere
 5. Descrierea activităţii: rezultatele concursului vor fi postate pe forumul ISJ Hunedoara, platforma didactic.ro, site-ul CJRAE Hunedoara – cjraehd.ro, vor fi transmise prin e-mail către fiecare CJRAE partener.

 Parteneri implicaţi în proiect

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva, CJRAE Alba,  CJRAE Argeș, CJRAE Bihor, CJRAE Bistrița-Năsăud, CJRAE Botoșani, CJRAE Brăila, CMBRAE, CJRAE Buzău, CJRAE Călărași, CJRAE Caraș-Severin, CJRAE Constanța, CJRAE Dâmbovița, CJRAE Gorj, CJRAE Ialomița, CJRAE Iași, CJRAE Ilfov, CJRAE Maramureș, CJRAE Neamț, CJRAE Prahova, CJRAE Sălaj, CJRAE Satu Mare, CJRAE Sibiu, CJRAE Suceava, CJRAE Teleorman, CJRAE Timiș, CJRAE Tulcea, CJRAE Vâlcea, CJRAE Vaslui, CJRAE Vrancea, CJRAE Cluj.