• 2023-2024

Formular concurs – Să-ți vorbesc despre mine! – etapa județeană IN LUCRU

Formular concurs – Să-ți vorbesc despre mine! – etapa regională IN LUCRU

IDEEA PROIECTULUI

Dezvoltarea personală reprezintă un concept ce include activităţi şi experienţe care au scopul final de a îmbunătăţi capacitatea individului de a dezolta acele abilități    prin intermediul cărora își construiește propriile instrumente/mecanisme de ameliorare a calităţii vieţii, contribuind la atingerea în condiții optime a unor obiective pe termen scurt, mediu sau lung.

Direcţiile activităţilor de dezvoltare personală sunt structurate astfel în literatura de specialitate:

 • îmbunatăţirea procesului de autocunoaștere prin metode specifice
 • îmbunătăţirea și dezvoltarea de noi abilităţi de viață
 • valorificarea propriului potenţial în scopul realizării aspirațiilor
 • îmbunatăţirea stilului de viaţă şi a calităţii vieţii
 • descoperirea și exersarea autonomiei personale

MOTIVAŢIA PROIECTULUI

Perioada preşcolară se  caracterizează printr-o dezvoltare complexă cu influenţe asupra evoluţiei biopsihosociale  ulterioare. Copilul preşcolar traversează etapa cunoaşterii lumii prin extinderea comportamentului exploratory în raport cu  mediul social şi cultural în care trăiește. În același timp este evident, că acest mediu exercită influențe durabile asupra viziunii despre lume a copilului contribuind în mod categoric la construcția unui registru complex de comportamente și atitudini.

În acest scop, am considerat oportun să realizăm acest proiect educaţiona care să încerce să valorifice experienţele de bună practică şi în care vor fi implicaţi specialişti din mediul educaţional: profesori consilieri şcolari şi profesori pentru învăţământ preşcolar dar şi părinţi, ca expresie a unui parteneriat real şcoală-familie.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 • Informarea și sensibilizarea partenerilor și participanților cu privire la importanța derulării unui astfel de proiect;
 • Informarea despre importanța dezvoltării personale la vârsta preșcolară;
 • Manifestarea interesului pentru autocunoaştere la vârsta preşcolarităţii şi a unei atitutudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 • Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu alti copii sau adulţi cunoscuţi;
 • Crearea unor contexte care să favorizeze exprimarea liberă și valorificarea potențialului creativ;
 • Identificarea jocurilor şi activităţilor preferate ca premisă pentru explorarea unor meserii cunoscute.

RESURSE

 1. Umane: cadre didactice, părinți, preșcolari
 2. Financiare: sponsorizări

DESCRIEREA REZULTATELOR AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

Se preconizează că vor fi implicate 20 de unități de învățământ preșcolar, un număr de 240 de preșcolari, coordonați de 20 de educatori/profesori pentru învățământ preșcolar. De asemenea vor fi implicați cel puțin 10 consilieri școlari, care vor desfășura activități de parenting și dezvoltare personal, conform planificărilor realizate pe baza activităților proiectului.

IMPACTUL PROIECTULUI

În urma desfășurarării activităților de dezvoltare personală se așteapă adoptarea de către copii a unor atitudini positive față de sine si a unui stil de viață sănătos și echilibrat, o relaționare armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare.

De asemenea părinții vor fi abilitați cu strategii de comunicare și relaționare eficientă.

BUGET –nu este cazul

INDICATORII PROIECTULUI

 • minim 20 de unități de învățământ preșcolar.
 • minim 240 de preșcolari.
 • minim 20 de profesori pentru învățământ preșcolar
 • minim 10 consilieri școlari.

MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE A PROIECTULUI: observarea sistematică, aprecierile primite din partea participanţilor, articole în presă, articolele  cadrelor didactice în reviste de specialitate (Revista CMBRAE), album cu fotografii, panouri de expoziţie a lucrărilor preșcolarilor.

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE:

Materiale publicitare realizate:

 • diplome pentru preșcolarii şi cadrele didactice participante şi pentru premianţi;

Mijloace de promovare/mediatizare:

 • anunţul şi promovarea proiectului pe situl www.cmbrae.ro, pe siturile grădinițelor participante, pe facebook-ul unităților de învățământ participante;
 •  sesiuni de informare realizate de către consilierii şcolari la nivelul unităţilor de învăţământ;
 • publicarea de articole în urma proiectului în reviste de specialitate (revista CMBRAE);
 • expoziţie cu lucrările preșcolarilor.

ASIGURAREA CONTINUITĂȚII / SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI:        

Proiectul va fi implementat anual, prin atragerea cât mai multor participanţi . De asemenea, se vor căuta şi noi surse de finanţare.

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:

 • Inspectoratul Școlar al Municipiului București – aprobă şi facilitează colaborarea cu unităţile de învăţământ, asigură un reprezentant în juriu pentru concursul de creație plastică Să-ți vorbesc despre mine!;
 • Unităţile de învăţământ – asigură realizarea sesiunii de informare, de promovare a parteneriatului la nivelul unității de învățământ prin intermediul consilierului şcolar şi de preselecţie a preșcolarilor la nivelul unității.
 • Sa-ti vorbesc despre mine 2022-2023
 • Sa-ti vorbesc despre mine 2021-2022
 • Sa-ti vorbesc despre mine 2018-2019

Au sosit premiile pentru concurs!

premii-sanovita
 • Sa-ti vorbesc despre mine 2018-2019

Festivitatea de premiere

Felicitari castigatorilor! Multumim participantilor si sponsorilor!

 • Sa-ti vorbesc despre mine 2019-2020

Multumim