Proiectul educațional ”Ia atitudine! Spune NU drogurilor!”

 

REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul „IA ATITUDINE! SPUNE NU DROGURILOR!” îşi propune prevenirea comportamentelor de risc şi formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei şcolare prin dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de efectele consumului de droguri.

În anul şcolar 2017/2018 au participat la etapa judeţeană 53 de elevi, coordonaţi de 50 de cadre didactice,  din 11 unităţi şcolare, care au realizat 48 de lucrări de artă plastică (desen, pictură), fotografii şi afişe.  La etapa regională au participat 79 de elevi, coordonaţi de 22 de cadre didactice, din 46 de unităţi şcolare din 18 judeţe, care au realizat 70 de lucrări. Beneficiarii direcţi sunt elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal, iar beneficiarii indirecţi sunt părinţii, cadrele didactice și comunitatea locală.

Proiectul se va desfăşura în primă etapă la nivelul fiecărei unităţi şcolare, etapă în care cadrele didactice vor susţine activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor. În urma acestor activități, elevii vor realiza lucrări din domeniul artistic prin care își exprimă atitudinea de luptă împotriva consumului de droguri, respectând cerințele din regulamentul concursului. Lucrările elevilor vor fi evaluate de un juriu constituit la nivelul şcolii, pe secțiunile: nivel de învățământ (clasele I-IV, clasele V-VIII și clasele IX-XII) și categoria artistică (desen/pictură, afiş şi fotografie). Cele mai bune 3 lucrări/secțiune/nivel de învățământ din fiecare unitate şcolară vor fi scanate/fotografiate și trimise prin e-mail la CJRAE din judeţul de provenienţă al participanţilor în vederea participării la etapa judeţeană a concursului. În cazul în care doresc să participe la proiect şi elevi din alte judeţe cu care CJRAE Hunedoara nu a încheiat un acord de parteneriat, aceştia îşi vor putea înscrie lucrările pentru etapa județeană a concursului la CJRAE Hunedoara.

În etapa județeană, la nivelul fiecărui CJRAE partener se va constitui o comisie de jurizare care va verifica dacă lucrările primite corespund regulamentului concursului (lucrările care nu corespund regulamentului vor fi eliminate) și va face evaluarea acestora pe baza fișelor de jurizare puse la dispoziție de către organizatori. Lucrările cele mai bune vor fi premiate la nivel județean (premiile I, II, III şi 2 menţiuni) pentru fiecare secţiune. Lucrările premiate vor fi trimise la CJRAE Hunedoara pentru a participa la etapa regională a concursului.

Pentru desfășurarea etapei regionale a concursului, la nivelul CJRAE Hunedoara se va constitui o comisie de jurizare a lucrărilor înscrise. Se vor acorda premiile I, II, III și 2 mențiuni câștigătorilor concursului, premii care vor consta în diplome.

Concursul va fi promovat în unităţile şcolare de către CJRAE Hunedoara şi de către CJRAE partenere.

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă este creşterea gradului de conştientizare a pericolului consumului de droguri în rândul tinerilor și dezvoltarea modalităților de exprimare artistică și creativă.

Argument, justificare, context

Problema consumului de droguri la vârsta şcolară, ca şi la orice altă vârstă, este deja, în România, o plagă socială cu efecte din ce în ce mai grave. Dacă, în prezent, cafeaua, ceaiul, tutunul şi alte stimulente sunt considerate un „rău necesar” şi au intrat în „tabietul” omului contemporan de pe aproape toate meridianele lumii, nu acelaşi lucru se poate spune despre drogurile de mare risc, cu efecte psihotrope, halucinogene, psihodisleptice, care cauzează aşa-numita „moarte albă”, sau despre drogurile sintetice – substanțele etnobotanice, ultimele droguri intrate pe piaţă, dar nu cele mai puţin periculoase.

Deoarece dependenţa de droguri legale (alcool, tutun) devine pe zi ce trece unul dintre pericolele vremurilor prezente, primele victime fiind adolescenţii, acest proiect intenţionează să-i avertizeze pe elevi în legătură cu riscurile consumului de droguri, să-i împiedice să îşi ruineze nu numai sănătatea, ci şi viaţa socială şi viitorul, precum și să îi încurajeze să folosească metode de exprimare artistice și creative pentru susținerea luptei împotriva consumului de droguri.

– Ediția a VI-a, ianuarie – iunie 2019 –

CAER 2019

Domeniul cultural artistic arte vizuale, Poziţia 1285

Organizatori:

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

Persoane de contact

Ianachis Clara – profesor consilier şcolar CJRAE Hunedoara, telefon 0784295340

Olariu Anca – profesor consilier şcolar Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan, telefon 0254/730610

Durata proiectului: ianuarie –  iunie 2019

D.7. Descrierea activităţilor

Activitatea nr. 1

  1. Titlul activităţii: Promovarea proiectului la nivelul publicului țintă
  2. Perioada: 14 ianuarie – 31 ianuarie 2019
  3. Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara, CJRAE partenere
  4. Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara şi a CJRAE partenere

Descrierea activităţii: calendarul activităților si regulamentul concursului vor fi postate pe forumul ISJ Hunedoara, platforma www.didactic.ro și site-ul CJRAE Hunedoara (cjraehd.ro), concomitent cu transmiterea pe adresele de e-mail fiecărui CJRAE partener, care, prin intermediul