Ultima actualizare: 31/01/2018

Acte necesare la prezentarea pentru evaluare psihosomatica:

 • Certificatul de nastere al copilului – original si copie;
 • Adeverinta de la medicul de familie/pediatru cu mentiunea “apt pentru scoala”;
 • Act de identitate (C.I. / B.I.) al parintelui/tutorelui legal insotitor.

Recomandari eliberate la nivelul Municipiului Bucuresti

Clasa Pregatitoare: 3595 recomandari
Grupa Mare: 102 recomandari
SEOSP: 0 recomandari
Total: 3697 recomandari

Recomandari eliberate la nivel de sectoare

 • CMBRAE
 • Sector 1
 • Sector 2
 • Sector 3
 • Sector 4
 • Sector 5
 • Sector 6

PRECIZARI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE PSIHOSOMATICA 24 FEBRUARIE – 14 MARTIE 2017

 • In conformitate cu prevederile OMEN 3247/14.02.2017, evaluarea psihosomatica a prescolarilor in vederea inscrierii in invatamantul primar se va realiza in unitatile de invatamant cu nivel prescolar (pentru invatamantul de masa, de stat) dupa un grafic stabilit si comunicat de catre ISMB si CMBRAE.
 • Evaluarea psihosomatica a prescolarilor inscrisi in unitati de invatamant particular se va realiza la sediul CMBRAE in perioada 24 februarie – 14 martie, in intervalul orar 10 – 18;
 • Progamarile pentru evaluarea psihosomatica a prescolarilor inscrisi in unitati de invatamant particular se pot realiza la urmatoarele nr. de telefon: 031.805.50.40 / 031.805.56.97 / 031.805.56.98.
 • Prescolarii cu cerinte educationale speciale (CES) vor realiza evaluarea psihosomatica la sediul CMBRAE in cadrul SEOSP (Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala);
 • Evaluarea psihosomatica a copiilor se va desfasura numai in prezenta parintelui/ tutorelui legal instituit;
 • Parintii se vor prezenta in vederea realizarii evaluarii psihologice a copiilor pentru inscrierea in invatamantul primar cu: adeverinta eliberata de catre medicul de familie/ medicul pediatru cu mentiunea “apt pentru scoala” si copia certificatului de nastere al copilului;
 • Prescolarii din unitatile de invatamant de stat cu nivel prescolar care, din diferite motive, nu sunt prezenti la gradinita in ziua anuntata pentru evaluarea psihosomatica, vor realiza aceasta activitate la sediul CMBRAE pe baza unei programari (str. Heliade intre vii nr. 36, sector 2, in incinta Scolii Gimnaziale nr. 145, etajul II)
 • Cererile completate de catre parintii/reprezentantii legali ai copiilor care realizeaza evaluarea psihosomatica vor fi inregistrate de catre secretariatele unitatilor de invatamant cu nivel prescolar in care se desfasoara activitatea de evaluare;
 • Recomandarile in vederea inscrierii in invatamantul primar, completate de catre comisia de evaluare (in doua exemplare originale), vor fi inregistrate de catre secretariatul unitatii de invatamant cu nivel prescolar; un exemplar original va fi inmanat parintelui, iar cel de-al doilea exemplar original, cu mentiunea completata de catre parinte “am primit un exemplar original, data, semnatura” va fi inmanat evaluatorilor in vederea transmiterii acestuia la CMBRAE;
 • Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor intocmi, inainte de inceperea activitatii de evaluare psihosomatica in unitate, un tabel cu prescolarii ai caror parinti solicita evaluare psihosomatica in vederea inscrierii in invatamantul primar;
 • Procesul verbal intocmit zilnic in urma desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica va fi completat de catre evaluatorii repartizati in unitatea de invatamant; acest proces verbal va fi transmis catre CMBRAE de catre evaluatori la finalul perioadei de evaluare; recomandam ca fiecare unitate de invatamant cu nivel prescolar sa pastreze o copie a acestui proces verbal;
 • Unitatile de invatamant cu nivel prescolar vor asigura un spatiu (sala) adecvat, dedicat exclusiv desfasurarii activitatii de evaluare psihosomatica, in perioada 24 februarie – 14 martie, in intervalul orar 10 – 18, conform planificarii;
 • Accesul in spatiul destinat evaluarii psihosomatice este rezervat echipei de evaluare, copiilor, parintilor/tutorelui legal instituit, reprezentantilor Comisiei municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar, reprezentantilor CMBRAE;

 • Descarca Precizari privind activitatea de evaluare psihosomatica 24 februarie – 14 martie 2017 (1099) in format *pdf

TABEL CU VARSTELE COPIILOR CARE AU / NU AU NEVOIE DE EVALUARE PSIHOSOMATICA

ANUL NAŞTERII

LUNA  NAŞTERII VÂRSTA COPILULUI  LA

31 AUGUST 2017

ARE COPILUL NEVOIE DE EVALUARE IN VEDEREA INSCRIERII IN CLASA PREGATITOARE?
2011 Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

mai

iunie

iulie

31 august

6 ani, 7 luni

6 ani, 6 luni

6 ani, 5 luni

6 ani, 4 luni

6 ani, 3 luni

6 ani, 2 luni

6 ani, 1 luna

6 ani

NU

cf. Art 5 (1) / OMEN 3247/2017 (691)

2011 Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

5 ani, 11 luni

5 ani, 10 luni

5 ani, 9 luni

5 ani, 8 luni

DA

Cf. Art 6 (1), (2) / OMEN 3247/2017 (691)

2012 Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

……

5 ani, 7 luni

5 ani, 6 luni

5 ani, 5 luni

5 ani, 4 luni

DA

Cf. Art 6 (4) / OMEN 3247/2017 (691)

ORDIN NR. 3.247 PRIVIND APROBAREA CALENDARULUI SI A METODOLOGIEI DE INSCRIERE A COPIILOR IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

   In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,
   in temeiul art. 23 si 29 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

   Ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

   Art. 1. – Se aproba Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. – Se aproba Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 3. – Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala management si resurse umane, Directia minoritati, Directia generala buget-finante, Directia patrimoniu, investitii si informatizare, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei nationale,
Pavel Nastase

  

   Bucuresti, 14 februarie 2017.
   Nr. 3.247


DESCARCA OMEN 3247/2017 (691)

CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018

Data-limita/

Perioada

Evenimentul
Pregatirea inscrierii in invatamantul primar
22 februarie 2017 Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar
Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe siteul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului „Scoala dupa scoala“, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare
22 februarie 2017 Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin
Afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2017-2018 prevazuta in anexa nr. 2 la ordin
22 februarie 2017 Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor – avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant
Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare
23 februarie-2 martie 2017 Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitate specifica clasei pregatitoare, a unei „Zile a portilor deschise“, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate
23 februarie-2 martie 2017 Organizarea, in unitatile de invatamant prescolar, a intalnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, in anul scolar 2017-2018, in invatamantul primar