Extras din OMECTS 6239/2012, completat si modificat cu OMEN 3104/2013:

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 19 la metodologie)

 CALENDARUL
mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014

8. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar:
d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2013, la secretariatul unitatii de invatamant/centrului care organizeaza concurs;

Perioada: 8-17 mai 2013

e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar;

 Perioada: 20-22 mai 2013

f) validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea inscrierii la concurs;

Perioadele: 22-24 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolventii promotiei 2013

g) afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor la clasa;

Termen: 27 mai 2013

h) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;

Perioada: 27 mai-28 iunie 2013

i) desfasurarea probei scrise;

 Termen: 30 iulie 2013

j) afisarea rezultatelor;

Termen: 5 august 2013

Dupa intocmire, dosarele vor fi depuse incepand de astazi, 8 mai, la Centrul de Concurs nr. 5 – Colegiul Economic “Viilor”, sector 5 – pentru profesorii consilieri scolari si la Centrul de Concurs nr. 4 – Scoala Gimnaziala nr. 129, sector 4pentru profesorii logopezi.

DOCUMENTE UTILE:

Succes!

Leave a Reply