ANUNȚ
 
Liga Română pentru Sănătate Mintală, în parteneriat cu Centrul Municipiului București pentru
Resurse și Asistență Educațională, organizează, la București,
un program de instruire destinat cadrelor didactice, consilierilor școlari și elevilor peer educatori.
Instruirea se desfășoară în cadrul proiectului ”Dezvoltarea societății democratice începe la școală”,
finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrulFondului ONG în România, și are în vedere combaterea discriminării
copiilor vulnerabili în cadrul școlilor din București.
Programul de formare este gratuit. La finalizarea programului, participanții vor primi o diplomă de participare pentru cele 24 de ore de instruire.
 
Proiectul răspunde unor nevoi reale cu privire la necesitatea schimbării unor comportamente față de copiii din grupuri vulnerabile (copii cu dizabilități, copii
romi, copii din familii care trăiesc în sărăcie), precum discriminarea care merge uneori până la excluderea din școală, stigmatizarea și etichetarea,  violență și
bullying.
Proiectul promovează valori de bază ale societății democratice precum toleranţa, egalitatea şanselor, egalitatea în drepturi, urmărind:
 • instruirea a 40 de cadre didactice, 40 de consilieri școlari și 40 de voluntari peer-educatori, cu privire la respectarea drepturilor copilului și promovarea
 • valorilor democratice în școli pentru fiecare din grupurile menționate organizându-se un curs de 3 zile;
 • oferirea de consiliere psihologică pentru 200 de copii vulnerabili și victime ale discriminării, menită să faciliteze integrarea în comunitatea școlară de către
 • consilierii școlari instruiți în acest sens;
 • dezvoltarea de atitudini și comportamente nediscriminatorii și exercitarea acestora în rândul a 5000 de elevi din 20 școli, prin activități de peer-education
 • coordonate de elevi  voluntari selectați  și instruiți în cadrul proiectului.
Condiții înscriere la programul de instruire pentru consilierii școlari:
 • Să activeze în școlile selectate pentru desfășurarea proiectului
 • Să fie titular pe post
 • Să aibă definitivatul în învățământ
 • Să își exprime interesul pentru participarea în proiect prin depunerea unei aplicații care să conțină:
 1. Formular de înscriere (formular tipizat) – DESCARCA FORMULAR! (459 downloads )
 2. Scrisoare de motivație
 3. Scrisoare de angajament (formular tipizat) – DESCARCA SCRISOARE! (673 downloads )
 4. CV
Aplicațiile se  primesc până la data de 22.04.2015.
Pentru cei selectați instruirile vor fi organizate în următoarele date: 8, 15 și 22 mai 2015.
Pentru orice informație, vă rugam să contactați Liga Română pentru Sănătate Mintală la numerele de telefon: 021 252 08 66 și 021 252 60 11
sau prin email: LRSM@CLICKNET.RO
Persoană de contact: Loredana Tașcău, Asistent Proiect

Leave a Reply